oddvar steinhaug tariffkonferanse listebilde.jpg

- Det må på plass regler for hjemmekontor. Det er ingen regler i tariffavtalen for det i dag. Ivaretakelse av HMS og hvordan det skal reguleres er viktig, sier Oddvar Steinhaug (bildet), leder for tariffutvalget NITO Samfunnsbedriftene Energi.

Jobbreiser på egen tid

I de ulike e-verkene er det ulike avtaler om hvordan reisetid beregnes og kompenseres. Enkelte har lokale avtaler, mens andre ikke kompenseres i det hele tatt.

- Reiser på egen tid er en overmoden problemstilling. Dette er viktig for oss. Reisetid må ses på som arbeidstid.

- Arbeidsgiver skal betale for bruk av ansattes tid og fritid, understreker Steinhaug.

Teknologisk utvikling krever kompetansepåfyll

En annen viktig sak er å sørge for at ansatte har nødvendig kompetanse i forhold til den teknologiske utviklingen som skjer i bransjen.

- Digitalisering stiller nye krav og gir andre behov for kompetanse. I e-verkene har man de ansatte som man har, og det er ikke det store rommet for å ansette ekstra arbeidskraft. Derfor må de ansatte ha riktig kompetanse for å fylle oppgaver som blir nødvendig i en digitalisert hverdag. Dette handler om å utnytte digitale verktøy som blir tilgjengelig i bransjen framover og at medarbeiderne rustes for dette, avslutter Steinhaug. 

Lønnsoppgjøret 2022: Ingeniørene forventer opp mot fem prosent

Lønnsstatistikken for Samfunnsbedriftene Energi 2021

Følg lønnsoppgjøret for NITO Energi Samfunnsbedriftene