Knut Aarbakke i svart dressjakke listefoto.jpgLønnsstatistikken for NITO Kommune i 2021 viser:

  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 3,9 prosent på total månedslønn 
  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,0 prosent på fast månedslønn uten tillegg
  • Konsumprisindeksen steg med 3,4 prosent, det gir en reallønnsøkning på 0,5 prosent
  • Lønnsveksten for identiske personer var på 4,4 prosent

Tallene baserer seg på tidsrommet 1. januar til 1. oktober 2021.

Lønnsstatistikk kommune per 1. oktober 2021

lonnsstatistikk.pngNITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn. 

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet for kommunalt avtaleområde.

Lønnsstatistikk kommune per 1. oktober 2021 (logg inn)

- Dette er omtrent som forventet ut ifra hvordan arbeidsmarkedet er for ingeniører. Kommunal sektor har rekrutteringsproblemer i visse deler av landet som påvirker lønnsveksten. Dette er ikke oppsiktsvekkende høyt med prisutviklingen vi har sett i det siste, sier Aarbakke. 

-  I år forventer vi videre reallønnsvekst. Det er vanskelig å spå hvordan prisene vil utvikle seg. Derfor er det viktig at når vi forhandler lokalt i kommunene, må det tas hensyn til arbeidsmarkedet og hva som skal til for å løse viktige oppgaver som bare ingeniørene kan løse.

NITOs lønnsstatistikk viser

  • Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober 2021 var 56.377 kroner
  • Gjennomsnittlig fast månedslønn uten tillegg per 1. oktober 2021 var 55.602 kroner

- Dette er ikke all verdens, men omtrent der vi trodde det kom til å ligge. Det er ingen tvil om at vi har forventninger om reallønnsutvikling for våre ansatte i kommunene i år.

I årets lønnsforhandlinger har Aarbakke følgende hovedanbefaling:

- Bruk forhandlinger på særskilt grunnlag for å løfte lønningene til våre medlemmer ytterligere.

Les mer:

Hovedavtalen NITO – KS 2022-2023

Hovedtariffavtalen NITO - KS, 2020-2022

Kommunal sektor