Per Ole Hansen.jpeg
Per Ole Hansen, fagansvarlig for NITO Energi Samfunnsbedriftene

Lønnsstatistikken for Samfunnsbedriftene Energi 2021 viser:

  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,2 prosent på total månedslønn 
  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,3 prosent på fast månedslønn uten tillegg
  • Gjennomsnittlig lønnsvekst for identiske personer var på 4,4 prosent
  • Konsumprisindeksen steg med 3,4 prosent, dette gir en reallønnsøkning på 0,8 prosent

Tallene baserer seg på tidsrommet 1. januar til 1.oktober 2021.

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene Energi per 1. oktober 2021

lonnsstatistikk.pngNITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn. 

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet for Samfunnsbedriftene Energi.

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene Energi per 1. oktober 2021 (logg inn)

- Tallene indikerer at det sannsynligvis er gode forhandlingsresultater jevnt over. Bransjen har en inntjening som slår ut på ansattes lønninger, men bak tallene ligger det også en del strukturelle endringer i bransjen. Det sier Per Ole Hansen, fagansvarlig for NITO Samfunnsbedriftene Energi.

Han forklarer at ansatte med ny jobb er lønnsdrivende og at dette slår inn på statistikken.

- Det er greie nok tall og ikke noe uventet, men en naturlig konsekvens av situasjonen, sier Hansen.

NITOs lønnsstatistikk viser

  • Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober 2021 var 66.224 kroner
  • Gjennomsnittlig fast månedslønn per 1. oktober 2021 uten tillegg var 63.266 kroner

- NITO forventer at vi ikke skal gjøre det noe dårligere i 2022 enn 2021. Lønnsforhandlingene skjer på høsten, og vi opplever usikkerhet rundt problematikken med krig, pandemi og høye strømpriser, avslutter Hansen.