Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.
Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.

Lønnsstatistikken for Spekter, område 1-9 samt 12 (Spekter utenom helse) viser:

  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 3,0 prosent på total månedslønn
  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 2,9 prosent på fast månedslønn uten tillegg
  • Konsumprisindeksen steg med 3,4 prosent, dette gir en reallønnsnedgang på 0,4 prosent

Ser vi utelukkende på identiske personer, altså de som rapporterte i både 2020 og 2021, ligger gjennomsnittlig lønnsøkning noe høyere, 3,8 prosent.

Tallene baserer seg på tidsrommet 1. januar til 1. oktober 2021. 

Lønnsstatistikk Spekter (uten helse) per 1. oktober 2021

lonnsstatistikk.pngNITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn. 

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet for Spekter uten helseforetakene.

Lønnsstatistikk Spekter per 1. oktober 2021 (logg inn)

- Sammenliknet med andre deler av offentlig sektor i NITO er resultatet lavt, men ikke overraskende, sier NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke. 

Han peker på at det har vært en klar ambisjon fra arbeidsgiversiden i Spekterområdet om å være trofaste mot frontfaget, og at dette gjenspeiles i lønnsstatistikken. Det er han kritisk til. 

- Vi legger til grunn at det skal forhandles på bakgrunn av kriteriene i overenskomsten, og forventer at arbeidsgiversiden forholder seg til det, sier han.

- I dagens arbeidsmarked for ingeniører vil virksomhetene få vanskeligheter med å både tiltrekke seg og beholde kompetanse dersom de opprettholder praksisen med å kun legge frontfaget til grunn, mener Aarbakke.

- Vi har en helt klar ambisjon om at vi får en høyere lønnsvekst i Spekterområdet i 2022 enn i 2021. Også arbeidsgiversiden må forholde seg til arbeidsmarkedet og være bevisst på at mange NITO-medlemmer i sektoren innehar spesialkompetanse som ikke er lett å rekruttere, avslutter han.

Se også:

Lønnsstatistikk Spekter helse 2021: Brukbar reallønnsvekst for NITO-medlemmene i Spekter helse

Lønnsstatistikk privat 2021: - Det lønner seg å være NITO-medlem

Lønnsstatistikk kommune 2021: - Som forventet, men burde vært høyere

Lønnsstatistikk stat 2021: - Bruker lønn for å beholde og rekruttere ingeniører

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene Energi 2021: - Reallønnsvekst for Samfunnsbedriftene Energi