NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke
Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.

Lønnsstatistikken for NITO Spekter helse for 2021 viser:

  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 4,4 prosent på total månedslønn 
  • Gjennomsnittlig lønnsvekst for identiske personer var på 4,7 prosent
  • Konsumprisindeksen steg med 3,4 prosent, dette gir en reallønnsøkning på 1,0 prosent

Tallene baserer seg på tidsrommet 1. januar til 1. oktober 2021.

Lønnsstatistikk Spekter helseforetakene per 1. oktober 2021

lonnsstatistikk.pngNITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn. 

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet for Spekter helse.

Lønnsstatistikk Spekter helse per 1. oktober 2021 (logg inn)

- Isolert sett er dette et brukbart resultat, både med tanke på lønnsvekst og reallønnsøkning, men vi vet at lønnsnivået for mange av våre medlemmer i denne gruppen i utgangspunktet ligger lavt, sier Aarbakke. 

- Vi skal også ha i bakhodet at vi har lagt bak oss en krevende periode for våre medlemmer i helseforetakene, og ta med i regnestykket at NITO har forhandlet avtaler i helseforetakene som følge av koronapandemien som også har bidratt til å dra opp lønnsveksten.

Blant annet er det framforhandlet avtaler som har gjort det mulig å jobbe langt utover normal arbeidstid og doble vakter, og dette har for mange gitt lønnsmessig uttelling som påvirker statistikken.

- En svale gjør ingen sommer, lønnsutviklingen må derfor fortsette også i tiden framover. Vi har forventninger om reallønnsutvikling for våre ansatte i helseforetakene også i år, sier Aarbakke.

- Også arbeidsgiversiden må forholde seg til arbeidsmarkedet. Kompetansen til våre grupper i helsesektoren er i økende grad etterspurt i andre sektorer også, sier han.

I årets lønnsforhandlinger har Aarbakke følgende hovedanbefaling:

- Bruk kriteriene som ligger i overenskomsten.

Se også:

Lønnsstatistikk 2021 NITO Spekter (uten helseforetak): - Skuffet over reallønnsnedgang 

Lønnsstatistikk privat 2021: - Det lønner seg å være NITO-medlem

Lønnsstatistikk kommune 2021: - Som forventet, men burde vært høyere

Lønnsstatistikk stat 2021: - Bruker lønn for å beholde og rekruttere ingeniører

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene Energi 2021: - Reallønnsvekst for Samfunnsbedriftene Energi