Knut Aarbakke foran gul vegg listefoto.jpg
NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke

Lønnsstatistikken for NITO Stat i 2021 viser:

  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 5,2 prosent på månedslønn med tillegg 
  • Gjennomsnittlig lønnsøkning på 5,0 prosent på månedslønn uten tillegg
  • Konsumprisindeksen steg med 3,4 prosent, dette gir en reallønnsøkning på 1,7 prosent
  • Gjennomsnittlig lønnsvekst for identiske personer var på 5,8 prosent

Tallene baserer seg på tidsrommet 1. januar til 1.oktober 2021.

Lønnsstatistikk stat per 1. oktober 2021

lonnsstatistikk.pngNITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn. 

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet for statlig avtaleområde.

Lønnsstatistikk stat per 1. oktober 2021 (logg inn)

- Lønnsstatistikken viser et uttrykk for mangel på ingeniører i staten. For å konkurrere om denne arbeidskraften må staten og offentlig sektor bruke lønn som virkemiddel. Det er positivt å se at de gjør det, sier Knut Aarbakke.

- Tallene viser at resultatene i sentrale oppgjør var lavere enn i de lokale. Det er et tegn på at det er mulig å få til ting lokalt som ikke er like lett å synliggjøre sentralt. Virksomhetene måtte betale bedre lønn for å beholde og få fatt i viktig arbeidskraft fra ingeniører.

NITOs lønnsstatistikk viser

  • Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober 2021 var 55.583 kroner
  • Gjennomsnittlig fast månedslønn uten tillegg per 1. oktober 2021 var 54.954 kroner

- Ikke glem at arbeidsmarkedet for ingeniører er veldig bra, og dette skaper forventninger om fortsatt reallønnsvekst framover. Til tross for god lønnsvekst i 2021 er det fortsatt slik at lønnsnivået i det statlige tariffområdet er lavere enn i andre områder. Konkurransen om ingeniørene er høy og de statlige arbeidsgiverne har en jobb å gjøre for å gjøre seg mer attraktive og konkurransedyktige. 

I årets lønnsforhandlinger har Aarbakke følgende hovedanbefaling:

- Bruk forhandlinger på særskilt grunnlag for å løfte lønningene til våre medlemmer ytterligere.

Les mer: Hovedtariffavtalen mellom staten og Akademikerne 2020 - 2022