Kristian Botnen, leder av NITO Stat
Kristian Botnen, leder av tariffutvalget NITO Stat.

15.-16. mars arrangerte NITO de årlige sentrale tariffkonferansene. Her har statlige tillitsvalgte fra hele landet diskutert utfordringer og muligheter i forkant av årets lønnsoppgjør.

Lønnsoppgjøret 2022: Ingeniørene forventer opp mot fem prosent

2022 er et hovedoppgjør, noe som betyr at partene både skal forhandle om de økonomiske rammene i oppgjøret og selve teksten i tariffavtalen. 

Høye forventinger blant medlemmene

- For NITO sin del er det ikke noen tvil om at dette er et veldig spennende og viktig oppgjør hvor vi har klare forventninger både til avtaleendringer og økonomi, sier Kristian Botnen, leder i NITO Stat sitt tariffutvalg.

En undersøkelse NITO gjorde blant medlemmene i februar viser at forventingene til årets lønnsoppgjør er vesentlig høyere enn i fjor. Én av fem NITO-medlemmer i staten forventer i år minst fem prosent lønnstillegg. 

Staten sitter med ansvaret 

- Vi ser at etterspørselen etter våre medlemmers kompetanse øker sterkt. Viktige oppgaver i staten blir ikke løst, eller de blir satt ut til konsulenter, fordi det mangler ingeniører, sier Botnen.

Kristian Botnen, leder av NITO Stat At ingeniører i staten ikke har et konkurransedyktig lønnsnivå burde primært være statens bekymring, ikke vår. Det er staten som skal levere tjenestene og tilbudene hvor de er helt avhengige av vår kompetanse. Kristian Botnen, leder av NITO Stat

- Både lønnsnivået og lønnsutviklingen for våre medlemmer i staten tilsier at den økonomiske rammen i staten kan og må være høyere enn den man blir enige om i LO/NHO-oppgjøret, sier Botnen.

Reisetid blir en het potet

- I et hovedoppgjør har vi også krav til fellesbestemmelsene i tariffavtalen. Vi forventer at hvordan reisetid beregnes og kompenseres er noe som kommer til å bli en het potet i årets forhandlinger.  

- Knyttet til selve tariffavtalen er det viktigste for NITO at vi beholder et system hvor lønn fordeles etter lokale kollektive forhandlinger. Selve forhandlingssystemet fungerer godt, men vi har krav til mindre justeringer her også. Ikke minst har vi fortsatt klare krav og forventninger knyttet til en annen håndtering av uorganisertes tariffavtaletilknytning, avslutter Botnen.