Trond Markussen kongress.jpg

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la 18. februar fram sin foreløpige rapport. 10. mars ble prisvekstanslaget oppjustert fra 2,6 prosent til 3,3 prosent. 

Rapporten fra teknisk beregningsutvalg (TBU) er klar

- Den viser at de fleste grupper ikke hadde reallønnsvekst i 2021, og at man bommet på prisvekst-anslaget i fjor. Noen grupper, spesielt handel og finans, hadde høyere reallønnsvekst, sier NITOs president Trond Markussen.

For industrien samlet er det foreløpige resultatet for lønnsvekst i 2021 beregnet til 3 prosent, mens anslaget etter frontfagsoppgjøret i fjor var at man skulle lande på 2,7 prosent. 

- Dette viser at det ikke gir mening blindt å forholde seg til den såkalte frontfagsrammen, sier Markussen.

- Særlig i store deler av offentlig sektor ble vi i fjor møtt med at fasiten skulle være rundt 2,7 prosent, og vi ser at både staten og kommunene har fulgt dette tett.

Attraktivt å være ingeniør

Arbeidsmarkedet for ingeniører har tatt seg opp og det er nå generelt mange jobber å velge i for NITOs medlemmer.  

- Arbeidsmarkedet for ingeniører er bedre i år enn i fjor, det tilsier at ingeniører bør være en av gruppene som får bra lønnsvekst i år.

Anslaget for prisveksten i 2022 er på 3,3 prosent. 

- Når det gjelder det gode oppgjøret for varehandelen er en del av det bonuser. Når NorgesGruppen, IKEA med flere gir bonuser til alle ansatte påvirker det total lønnsvekst i hele området. 

- Ellers er det verdt å merke seg at helseforetakene kommer noenlunde bra ut. Dette skyldes nok i stor grad ulempetillegg utbetalt som følge av unntaksavtalene om arbeidstid.

- Når vi ser at grupper kom langt dårligere ut enn gjennomsnittet i 2021, og anslaget for prisvekst er såpass høy, må vi legge til grunn at det er forventninger til årets ulike lønnsoppgjør, sier Markussen. 

Frontfaget er ikke fasit

- Vi legger føringene for de ulike forhandlingene på vår sentrale tariffkonferanse i mars, der vi samler tillitsvalgte fra alle deler av arbeidslivet. Jeg kan nok allerede nå stadfeste at mange grupper ikke vil la seg avspise med en lavt anslått frontfagsramme i år, fortsetter han.

NITOs samlede lønnsstatistikk for 2021 vil bli presentert i forbindelse med tariffkonferansene i mars.

De ulike, sentrale lønnsforhandlingene gjennomføres utover våren, mens det gjennomføres lokale forhandlinger gjennom hele året.

- I NITO legger vi til grunn at det skal gjennomføres lokale forhandlinger, basert på forutsetningene i den enkelte virksomhet. Rapporten fra TBU viser med all tydelighet at det ikke kan være et anslått tall fra frontfagsforhandlingene som alene skal være grunnlaget for forhandlingene, avslutter han. 

Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) er et statlig utvalg som beregner lønnsnivå, pris- og lønnsvekst i forskjellige bransjer i Norge. Hensikten er at partene i lønnsoppgjør skal benytte samme tallgrunnlag i forhandlingene.

Prøv NITOs lønnskalkulator

NITOs lønnskalkulator viser et gjennomsnitt av hva alle NITOs medlemmer tjener. Hvert avtaleområde blir oppdatert en gang i året.

Sjekk hvordan din lønn er i forhold til andre ingeniører.

Se hva du bør tjene i NITOs lønnskalkulator