Høsten 2022 starter valget til nytt fagstyre og yrkesetisk råd, og fram mot juni arbeides det aktivt for å skaffe gode kandidater til årets valg.

Lisa Husby, instituttleder NITO Bioingeniørfaglig institutt.
Lisa Husby, instituttleder NITO Bioingeniørfaglig institutt.

- I 2019 hadde vi rekordmange kandidater til vervene i fagstyret og yrkesetisk råd. Hele 21 bioingeniører stilte til valg, og vi hadde flere kandidater til både leder- og nestlederverv. Vi håper å oppnå det samme i år, sier Husby.

- Vi ønsker kamp om vervene til vårt fagstyre og yrkesetisk råd.

NITO BFIs fagstyre har derfor utnevnt en rekrutteringskomite som skal hjelpe til med å kontakte, motivere og informere aktuelle kandidater om vervene.

- Deres oppgave er å sikre at det er nok kandidater til valget på nytt fagstyre og yrkesetisk råd, og det lyktes de godt med ved forrige valg, sier Husby.

Er du interessert i å stille til valg?

Er du interessert i å stille til valg, eller har kandidater du ønsker å nominere? Ta kontakt med rekrutteringskomiteen:

NITO BFIs rekrutteringskomite: Søker ingeniører som brenner for fag og profesjon (bioingenioren.no)

Trenger medlemmenes hjelp

Hun påpeker at instituttet trenger medlemmenes hjelp til å få fram de gode og motiverte kandidatene til de viktige vervene som skal fylles.

- Det er medlemmene selv som må ta ansvar for at det er kandidater til alle vervene i NITO BFI, sier hun.

- Er du medlem kan du sammen med et annet NITO BFI-medlem fremme forslag på kandidater til de ulike vervene. Det er lov å foreslå flere kandidater. Ønsker du selv å stille til valg, må du sørge for å bli foreslått som kandidat innen søndag 26. juni.

Hva gjør fagstyret og yrkesetisk råd?

Fagstyret bestemmer blant annet hva som skal være NITO BFIs satsingsområder, de gir innspill til politiske høringer og deltar i internasjonalt arbeid.

Yrkesetisk råd (YER) gir råd og veileder organisasjonen og enkeltmedlemmer i yrkesetiske spørsmål. YER bistår også BFIs fagstyre i arbeidet med å øke bevisstheten rundt etikk og etiske dilemmaer for bioingeniører.

- Til de ulike vervene ser vi etter kandidater som har meninger om både bioingeniørenes plass i helse-Norge og hvordan BFI best mulig kan jobbe til yrkesgruppens beste, samt kandidater med en grunnleggende interesse for etiske spørsmål, sier Husby.

God arena for å utgjøre en forskjell

Hun er opptatt å formidle at både fagstyret og yrkesetisk råd er arenaer hvor man kan utgjøre en forskjell:

- Når NITO gir innspill til regjeringens høringer, statsbudsjettet eller andre politiske prosesser, så er både fagstyret og yrkesetisk råd blant premissleverandørene.

Håper på bedre valgdeltakelse

På tross av større tilfang av kandidater til valget i 2019, var imidlertid ikke valgdeltakelsen noe å hoppe i taket over:

- Ved siste valg var det rundt 20 prosent valgdeltakelse. Jeg håper flere bruker stemmeretten ved årets valg. Dette er medlemmenes mulighet til å påvirke hvem som skal sitte i fagstyret og yrkesetisk råd fra 2023, avslutter hun.

Les mer om BFI-valget og hvordan valget foregår

Bioingeniørfaglig institutt