Knut Aarbakke brudd listefoto.jpg

Fredag 29. april ved lunsjtider ble det konstatert brudd i forhandlingene mellom LO, Unio, YS, Akademikerne og KS. - Dette er en hån mot forhandlingsinstituttet, og hovedansvaret hviler på arbeidsgiversiden, altså KS, sier NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke (bildet).

- I et lønnsoppgjør er det alltid arbeidsgiversiden som styrer prosessen ved å motta krav og respondere med tilbud, fortsetter han.

Var arbeidsgiverne klar for helgefri?

- Her kaster arbeidsgiver kortene i god tid før arbeidstidens slutt fredag, ved å stoppe all videre framdrift i forhandlingene. Man kan nesten mistenke at det er for ikke å ødelegge helgen.

Forhandlingsfristen utløper 30. mai klokka 24.00. Det er vanlig å bruke tiden, og ofte også forhandle på overtid i de store tariffoppgjørene. Oppnås ikke enighet går oppgjøret videre til mekling hos Riksmekleren.

Må gjøre alt vi kan for å bli enige

- Det er vår fordømte plikt å gjøre alt vi kan for å komme til enighet, og da er det et helt feil signal å stoppe forhandlingsprosessene lenge før fristen. Det er også et godt prinsipp å prøve å løse mest mulig før et eventuelt brudd, slik at meklingsprosessen blir lettere. Her ser vi at KS åpent sier at det er et komplisert oppgjør og at man derfor trenger Riksmeklerens hjelp. Det kommer, mildt sagt, ikke til å gjøre meklingen enklere, fortsetter Aarbakke.

NITOs forhandlingssjef mener forhandlingsinstituttet med dette reduseres til en forutsetning for å komme i mekling.

- For å bli innkalt til mekling må forhandlinger ha vært prøvd, og det må foreligge en bruddprotokoll. De senere årene har det blitt slik at nesten alle lønnsoppgjørene går til mekling, og da er forhandlingsinstituttet redusert til en hump i veien mot Riksmekleren. Det er alvorlig. Et forhandlingsresultat må partene forsvare, et meklingsresultat kan de legge skylden på. På lang sikt er dette dårlig nytt for den norske modellen, avslutter Aarbakke.

Les også:

Lønnsoppgjøret: Brudd i kommunal sektor

Lønnsoppgjøret: Brudd med staten

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Følg lønnsoppgjøret i KS