- Bioingeniørens innsats har vært en forutsetning for å begrense smitte og utbredelse av Covid-19 i Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre i sin hilsen.

Følg vår lunsjsending onsdag 27. april

Det er nettopp bioingeniørenes rolle under Covid-19-pandemien som er tema for årets bioingeniørdag 15. april.

- Det betyr mye at statsministeren i en travel og turbulent tid, finner rom til å anerkjenne bioingeniørenes bidrag under pandemien, sier Rita von der Fehr (bildet), fagstyreleder i NITO Bioingeniørfaglig institutt.

- Jeg er også glad for at statsministeren trekker fram at bioingeniørens kompetanse og rolle i helsetjenesten er avgjørende for å kunne gi god pasientbehandling, sier hun.

Fagstyreleder NITO Bioingeniørfaglig institutt Rita von der Fehr.- Når pandemien nå virker å nærme seg en avslutning og vi igjen er tilbake til en mer normal hverdag, er det nyttig med en påminnelse om at også til vanlig, når det ikke er krisetid, så sørger vår yrkesgruppe for helt nødvendig resultater på alle slags mulige laboratorietester.

Dagen har stor betydning i et internasjonalt perspektiv

Det er The International Federation of Biomedical Laboratory Science (IFBLS) som beslutter tema for bioingeniørdagen.

Hensikten med dagen er å markere laboratorieteknologiens og bioingeniørenes nøkkelrolle innen forskning, diagnostisering og behandling av pasienter.

- At dagen feires internasjonalt bidrar til å synliggjøre bioingeniørenes betydning i et internasjonalt perspektiv, forteller von der Fehr.

Se videohilsen fra NITO-president Trond Markussen

Trenger enda flere bioingeniører i framtida

I løpet av de neste ti årene er det anslått at Norge trenger minst 50 prosent flere bioingeniører. Det er derfor et stort behov for å øke utdanningskapasiteten.

- Bioingeniørdagen og pandemien vi har vært igjennom er en påminnelse om at vi vil trenge langt flere bioingeniører i årene som kommer, sier von der Fehr.

- Det er helt nødvendig for å sikre at vi også i framtida har en bærekraftig helsesektor og medisinske laboratorier som er bemannet med topp kvalifiserte bioingeniører som er i stand til å løse viktige og spennende oppgaver.

20. april er det søknadsfristen for høyere utdanning, og fagstyrelederen håper at mange også i år har vurdert og søkt seg til bioingeniørstudiet.

- Det er alltid bruk for bioingeniører. Bioingeniørene har allerede vært med på et teknologisk skifte og vil også i framtida ta i bruk stadig mer teknologi.

Viktig å markere dagen

Marker dagen, oppfordrer hun: 

- Jeg håper at alle bioingeniører tar seg tid til å feire dagen og hverandre. Dette er deres dag. Inviter til laboratoriebesøk eller gå ut og treff folk og fortell om innsatsen til bioingeniørene under pandemien. Hold foredrag og lag stand, avslutter von der Fehr.