Bransjeprogram er et etter- og videreutdanningstilbud der målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov. Dette er bidrag til at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv. 

Ingeniører utdanning liste .jpgGjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.  

Bransjeprogram for industri- og byggenæringen

Bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen er et samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet: Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet. 

Tilbudene skal i tillegg til ansatte i bransjen, også treffe de som er arbeidsledige og permitterte.

Følg med på de enkelte institusjonenes nettsider for oppdatert informasjon. Se også nettsidene til Utdanning.no for studier innen industri- og byggenæringen.

Følg med på de enkelte institusjonenes nettsider for oppdatert informasjon. 

NITO tilbyr også en rekke aktuelle kurs. Sjekk NITOs kurstilbud.