Aarbakke fronfaget uten logo.jpg

Aarbakke (bildet) forklarer at det knytter seg stor usikkerhet til spesielt to ting:

- Det første er hvordan prisene utvikler seg framover. Vi ser at inflasjonen i EU og USA er kjempehøy. Det forventer vi at også får ringvirkninger til Norge.

- Det andre er at frontfagsrammen er et anslag og ikke en fasit. Hvordan det faktisk blir får vi først vite i februar neste år. De sentrale parter har ikke kontroll på at det totale anslaget blir 3,7 prosent. Det er mye forskjellig som inngår i denne prosentsatsen, forklarer Aarbakke.

Dette påvirker frontfagsrammen:

  • lønnsoverhenget fra i fjor
  • avtale om tillegg på fire kroner timen og seks kroner timen for de som tjener mindre enn 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn
  • 1,4 prosent glidning som NHO anslår at man skal ta ut i lokale forhandlinger
  • øvrige glidninger

- Utfra dette tror man at totalen blir 3,7 prosent, men det er umulig å vite hvor dette ender på forhånd, sier Aarbakke.

Lokale forhold er viktig forutsetning

Forhandlingssjefen understreker at det blir variasjon fra bedrift til bedrift og bransje til bransje i årets lønnsforhandlinger.

- Våre grupper forhandler utelukkende lokalt og da er det kriteriene i overenskomsten som er grunnlaget for lønnsforhandlingene. Det er bedriftens økonomi, produktivitet og konkurranseevne som betyr noe, sier Aarbakke. - Det at mange bedrifter gjør det svært godt gir grunnlag for et bra lønnsoppgjør for ingeniørene og teknologene.

Følg oppgjøret på ditt avtaleområde:

Gjennom lønnsoppgjøret oppdaterer vi fortløpende det som skjer på ditt område:

NITO Privat

NITO Stat

NITO Kommune (KS)

NITO Oslo Kommune

NITO Spekter

NITO Samfunnsbedriftene Energi