Kjell Ola Aamodt med rollup.jpg
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune

Nå er det opp til Riksmekleren å hjelpe partene å finne en løsning etter at det ble brudd i lønnsforhandlingene halvannet døgn før forhandlingsfristen. Fristen for å bli enige er natt til tirsdag.

- Brudd lenge før fristen er en hån mot forhandlingsinstituttet.

- Vi gikk inn i forhandlingene med et krav om reallønnsvekst, noe vi mener er et helt rimelig krav sett i lys av lønnsutviklingen for våre grupper de siste årene. Vi har vært løsningsorienterte, men arbeidsgivers tilbud var ikke godt nok, sier Aamodt (bildet).

- 40 prosent av kommunene mangler IKT-kompetanse. Da kan vi ikke leve med et stadig større lønnsgap mellom offentlig og privat sektor. 

Særlig utfordring for undervisningspersonalet i Oslo kommune

Oslo er den eneste kommunen i landet som har en særavtale for undervisningspersonale der bare én part på arbeidstakersiden har forhandlingsrett.

- Denne ordningen er udemokratisk og uholdbar. Dessverre kom vi ikke til en ny ordning alle kunne enes om, sier Aamodt.

Meklingen for både KS og Oslo kommune har frist 23. mai klokken 24.00. 

Lønnsstatistikk kommune per 1. oktober 2021

lonnsstatistikk.pngNITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Den er ditt viktigste verktøy i forhandling om egen lønn. 

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet for kommunalt avtaleområde.

Lønnsstatistikk kommune per 1. oktober 2021 (logg inn)