kjell ola aamodt foran treverk listefoto.jpg
Kjell Ola Aamodt leder NITO Oslo Kommune.

20. april åpnet tariffoppgjøret i NITO Oslo kommune.

- Kommunen har ambisiøse mål blant annet innen klima og digitalisering. Det krever dyktige ansatte med riktig kompetanse. Hvis Oslo kommune skal nå disse målene, er de helt avhengige av å være en attraktiv arbeidsplass, sier Aamodt.

- Det er stor konkurranse i Oslos arbeidsmarked, for at Oslo ikke skal miste dyktige ansatte er god lønnsvekst helt avgjørende.

Lønnssystemet må moderniseres

I byrådserklæringen fra 2019 kommer det fram at byrådet faktisk ønsker å tiltrekke seg de beste arbeidstakerne.

«Kommunen skal være en god og attraktiv arbeidsgiver. I tett samarbeid med ansatte og deres organisasjoner vil vi jobbe for å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeidere.» 

- Men Oslo har, som eneste kommune i landet, et gammeldags og sentralisert system som ikke egner seg for å nå målene.

Derfor må lønnssystemet moderniseres.

- Det er de lokale partene på hver enkelt arbeidsplass som bør avtale hvordan lønn skal brukes som et strategisk og personalpolitisk virkemiddel for å møte virksomhetens behov. Det er fordi de lokale partene kjenner arbeidsplassens økonomiske situasjon, framtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne best.

Rom for solid reallønnsvekst

Etter å ha opplevd reallønnsnedgang og svekket konkurransekraft de siste årene, forventer NITOs medlemmer en solid reallønnsvekst i år.

- Til tross for usikkerheten i verden, ser vi at norsk økonomi går godt. Dette tilsier at det både er rom for og behov for et godt lønnsoppgjør. 

Krever medbestemmelse for undervisningspersonale

Oslo er også den eneste kommunen i landet som har en særavtale for undervisningspersonale der bare én part på arbeidstakersiden har forhandlingsretten.

- Denne ordningen er udemokratisk og ikke i tråd med hovedavtalens prinsipper om medbestemmelse og medinnflytelse.

Følg lønnsoppgjøret i Oslo Kommune