kjell ola 7. april.jpg

NITO Kommune har 6. april gjennom Akademikerne overlevert krav til årets hovedlønnsoppgjør. Årets oppgjør handler både om økonomi og teksten i hovedtariffavtalen.

Lønns- og forhandlingssystemet må kunne bidra til å løse virksomhetenes kompetansebehov. Lønn i offentlig sektor må være konkurransedyktig for å kunne tiltrekke seg og beholde arbeidskraft med riktig kompetanse for å møte framtidige behov og utfordringer.

Kompensasjon for reisetid

- Medlemmer i fylkeskommunene som jobber innen samferdselssektoren er viktig for oss. Her vil vi spesielt følge opp godtgjørelse av reisetid utenom ordinær arbeidstid, sier Kjell Ola Aamodt, leder for NITO Kommune.

- Vi er spent på hvordan våre krav om tjenestereiser blir mottatt. All reisetid under tjenestereiser er arbeidstid, og reisetid utenom ordinær arbeidstid skal godtgjøres eller avspaseres.

Lønnsnivå må gjenspeile breddekompetanse hos lærerne

Lærere i NITO jobber i hovedsak som yrkesfaglærere, her er det behov for stor bredde i kompetansen til den enkelte lærer.

- Kompleksitet i stillingen, den ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultat bør være utgangspunktet for lønnsfastsettelse. Akademikernes krav i årets hovedoppgjør vil etter vårt syn ivareta dette, sier Aamodt.

- For også å sikre rekrutteringen til undervisningsstillingene må lønnsnivået gjenspeile den breddekompetansen som er nødvendig for å kunne oppfylle forventningene til myndighetene.  

Forhandler ut april

De sentrale parter skal forhandle fram til fristen 30. april kl. 24. Blir det ikke enighet i forhandlingene går oppgjøret videre til mekling.

Følg lønnsoppgjøret i NITO Kommune