Oslo Rådhus foto Colourbox 2.JPG

En streik vil blant annet sette arbeidet med ny storbylegevakt på vent. Plan- og bygningsetaten vil få lengre saksbehandlingstid, og dermed taper kommunen gebyrinntekter. Også skolene vil bli rammet gjennom uttak i utdanningsadministrasjonen, som tilrettelegger for skolene.

Kravene inn i oppgjøret er at all lønn skal forhandles kollektivt på hver enkelt arbeidsplass i kommunen, solid reallønnsvekst og medbestemmelse for våre lærere – slik at de har innflytelse på blant annet sin egen arbeidstid.

Lønnsoppgjøret: Meklingen i gang med KS og Oslo kommune

Kjell Ola Aamodt hender i kross.JPG- Målet er å komme til enighet hos Riksmekleren, men streik er et lovlig virkemiddel som vil tas i bruk hvis kommunen ikke viser vilje til å komme oss i møte, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

-  Vi vil så langt det er mulig unngå å ramme Oslos innbyggere.

- Målet med streik er alltid å ramme kommunen som arbeidsgiver, sier Aamodt.

Fristen for å bli enige i meklingen er kl. 24.00 mandag 23. mai.