Kjell Ola Aamodt med rollup.jpg
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune.

- Vi har sikret noe mer enn frontfaget for våre medlemmer. Dette var helt avgjørende for oss, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

I KS-området forhandler NITO hovedsakelig for medlemmer i undervisningsstillinger i det sentrale oppgjøret. Disse får en lønnsvekst på 3,84 prosent. Se tilleggene for de enkelte stillingskodene under. 

Sentrale tillegg pr. 1.5.2022 - hovedtariffavtalens kapittel 4
Stillingsgruppe 2 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år
Lærer og stillinger med krav om 3- årig U/H-utdanning 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 14.700 14.800
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 15.800 16.800
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300 15.300
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500
Lektor med tilleggsutdanning 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100

Det gis ytterligere tillegg for dem med under 4 års ansiennitet - se garantilønnstabell under.

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - per 1.5.2022
Stillingsgruppe 2   Garantilønn Ans.tillegg
    6 år 8 år 10 år 16 år
Lærer og stillinger med krav om 3- årig U/H-utdanning Tillegg for ans. 459.100 10.200 10.200 50.400 8.000
Laveste årslønn 469.300 479.500 529.900 537.900
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning
Tillegg for ans.
500.100 10.300 20.200 22.300 13.000
Laveste årslønn 510.400 530.600 552.900 565.900
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H- utdanning Tillegg for ans. 535.000 5.100 12.400 19.700 40.500
Laveste årslønn 540.100 552.500 572.200 612.700
Lektor og stillinger med krav om mastergrad Tillegg for ans. 563.800 5.500 5.200 31.200 55.900
Laveste årslønn 569.300 574.500 605.700 661.600
Lektor med tilleggsutdanning Tillegg for ans. 582.300 5.500 8.000 29.200 66.000
Laveste årslønn 587.800 595.800 625.000 691.000

Med virkning fra 1.5.2022 erstattes de laveste ansiennitetstrinnene med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til seks års ansiennitet.

Garantilønn er den laveste årslønna du kan ha ved en gitt ansiennitet for din stillingsgruppe.

Ansiennitetstillegg gis når du oppnår gitt ansiennitet. 

Sentrale tillegg per 1.5.2022 for medlemmer i kapittel 4 som ikke er lærere

Lønnstillegget vil avhenge av hvilken stillingskode du er ansatt i

Dersom du er ansatt i en stillingskode som leder (kodene 7003, 7004, 7451,7453,7458,7459,7951 og 7954), så er lønnstillegget pr 1. mai 2022 kun 2,6%.

NITO synes ikke dette er et godt resultat – men oppfordrer våre medlemmer og tillitsvalgte til å vurdere å fremme lokale krav etter bestemmelsene i kapittel 4.

Er du innplassert i kapittel 4, men ikke i en lærer- eller lederkode?

Da vil resultatet av årets lønnsoppgjør avhenge av hvilken stillingskode du er innplassert i og hvor lang ansiennitet du har.

Hvis du er innplassert i kode 7177 eller 6221, så er du innplassert i gruppe 1 i stilling uten særskilt krav til utdanning. Hvis du har 10 års ansiennitet, er det årlige tillegget ditt gitt pr 1. mai 2022 kr 46.300.

Dette tillegget skal du få også dersom du har en høyere grunnlønn enn kr 391.600. Eventuelle personlige tillegg ( gitt i lokale forhandlinger) skal «flyte oppå».

Arbeidstiden består som før for kontoradministrasjonen

Etter at mange kommuner ble sammenslått, var det uenighet mellom KS og flere fagforeninger om hvordan arbeidstid skal beregnes for de som jobber i kontoradministrasjonen i nye sammenslåtte kommuner. 

- Kan arbeidsgiver ensidig bestemme økt arbeidstid? Nei, det kan de ikke, sier Arbeidsretten.

Dette spørsmålet forsøkte KS igjen å gjøre noe med i årets hovedoppgjør.

- Dette var det helt uaktuelt for oss å godta, og den ballen ble heldigvis lagt død, sier Aamodt.

Utvalg skal se på lønnssystemet

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere hvordan dagens sentrale lønnssystem fungerer for å rekruttere og beholde kompetanse. 

- Her vil det være viktig for oss å få gjort noe med yrkesfaglærerne. De har en unik breddekompetanse som gjør det er vanskelig å få god lønnsmessig uttelling innenfor dagens lønnssystem. Selv om NITO ønsker at det skal forhandles lokalt for denne gruppen på deres eget arbeidssted, så er det viktig at deres etterspurte kompetanse får uttelling i dagens lønnssystem som det dessverre virker vanskelig å få endret, sier Aamodt.

Reisetid

Aamodt sier det er skuffende at det ikke ble enighet om at all reisetid skal regnes som arbeidstid. Dette er spesielt viktig for våre medlemmer i samferdselssektoren i fylkeskommunene. Det er likevel et skritt på veien at det i tariffperioden  skal være et partsarbeid knyttet til behovet for endringer i avtaleverket knyttet til reisetid og behovet for kompensasjon for dette. NITO Kommune vil se nærmere på hvordan vi sammen med våre medlemmer kan vise behovet inn i dette arbeidet.

Hjemmekontor

Hjemmekontor er en het potet etter to år med pandemi. Partene er enige om å sammen se på behov for felles retningslinjer og særskilt regulering i forbindelse med hjemmekontor. Dette gjelder blant annet forhold rundt forsikring, personvern og følgene av hjemmekontorforskriften

Andre endringer

Lønnsoppgjøret 2022 er et hovedoppgjør – hvor tekst forhandles om i tillegg til økonomi. Dette har medført endringer i noen bestemmelser. Det gjelder:

  • lørdags- og søndagstillegg
  • beregning av lønnsfastsettelse - men dette har ikke tilbakevirkende kraft
  • bestemmelsen om lønnsutviklingssamtalen
  • seniorpolitiske tiltak

NITO synes det har skjedd en liten forbedring når det gjelder lønnsfastsettelsen til de uorganiserte. I drøftingsmøtet før selve forhandlingene skal det tas opp hvordan lønnsfastsettelsen for de uorganiserte skal skje.

Protokoll mekling hovedoppgjøret KS 2022, Riksmeklerens møtebok

Hva skjer nå?

Akademikerne har anbefalt NITO og de andre foreningene å godta meklerens forslag. NITO Kommune skal ta stilling til om NITO skal godta forslaget i møteboken over på sitt møte den 16. juni.