Kjell-Ola-Aamodt-NT-02845.JPG
Kjell Ola Aamodt, leder i NITO Kommune.

- Dette har vært uvanlig krevende forhandlinger. Den totale økonomiske rammen for våre medlemmer gjør at vi likevel godtar løsningen. Riksmekleren har hjulpet oss til å komme i havn, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder i NITO Kommune.

Dette er lønnstilleggene

  • Alle opp til og med lønnstrinn 33 får et tillegg på 18.800
  • Fra lønnstrinn 34 gis et tillegg på 3,71 prosent

Samlet gir dette en total økonomisk ramme på 3,84 prosent.

Oslo kommune var dessverre ikke villige til å sette av en pott til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet. 

- Det er fortsatt uforståelig for oss at Oslo kommune mener det er fornuftig at noen få mennesker sentralt på rådhuset skal fordele lønn for alle ansatte i kommunen. Pengene hadde vært brukt på en bedre og mer treffsikker måte om fordelingen kunne skje mellom de lokale partene i hver enkelt virksomhet, forteller Aamodt.

Svært krevende mekling

- Selv om det til slutt ble en løsning i meklingen, er et helt døgn på overtid et tydelig uttrykk for at prosessen kunne ha vært bedre, sier Aamodt.

Oslo er den eneste kommunen i landet som har en særavtale for undervisningspersonale der bare én part på arbeidstakersiden har forhandlingsrett. 

- Denne ordningen er udemokratisk og uholdbar. Dessverre kom vi ikke fram i meklingen til en ny ordning som alle kunne enes om.

- Når det økonomiske resultatet er sånn at det i sum er ok for våre medlemmer, velger vi likevel å godta denne løsningen, avslutter Aamodt.

Protokoll mekling hovedoppgjøret Oslo kommune 2022, Riksmeklerens møtebok