knut aarbakke ssb listefoto.jpg
- Ingeniører og teknologer er nå så ettertraktet at arbeidsgiver risikerer å miste verdifulle ansatte hvis de ikke betaler markedsverdi, sier NITOs forhandlingsjef Knut Aarbakke.

NITO-medlemmer hadde en gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,1 prosent fra november 2020 til 2021. Mange yrkesgrupper fikk mye mer, og nesten alle har over 4 prosent økning. Tallene baserer seg på identiske personer, altså de som var medlem både i 2020 og 2021.

NITO har tatt lønnsstatistikken et skritt videre og presenterer nå tall for NITO-medlemmer gjennom beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå. Her får du et innblikk i lønnsveksten for de største medlemsgruppene NITO representerer. (Se utdrag fra SSB lønnsstatistikk for NITO-medlemmer nederst i saken.)

IT-medarbeidere topper lista

Ikke overraskende troner ingeniører og teknologer innen IKT den nye lønnsstatistikken. Lønnsvinnerne er programvareutviklere, de har en gjennomsnittlig lønnsøkning på 9,3 prosent.

Tett på ligger systemanalytikere/-arkitekter med 8,6 prosent.

Andre programvare- og applikasjonsutviklere tar tredjeplassen med 7,6 prosent. Deretter finner vi IKT-driftsteknikere med 7,3 prosent lønnsøkning.

- Det er stor mangel på mange ingeniørtyper, noe som helt klart også påvirker lønnsutviklingen, sier NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke.

- I tillegg har relativt mange byttet jobb, og vi vet at jobbytter er en driver for lønnsvekst, fortsetter han.

Mer om lønnsveksten for de som byttet jobb i privat sektor

Over seks prosent lønnsøkning i flere bransjer

Bygg- og anleggsbransjen er også i vekst og de identiske NITO-medlemmene i denne gruppa har fått et solid påslag på lønnsslippen sin.

Sivilingeniører i denne bransjen hadde en lønnsøkning på 6,7 prosent, mens lønna til bygningsingeniørene i snitt økte 6 prosent.

Identiske ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi fikk også 6 prosent lønnsøkning fra 2020 til 2021. Mens sivilingeniører innen disse yrkesgruppene fikk 4,5 prosent økning.

Lønner seg å bytte jobb

I de fleste statistikker utgjør lønnsøkninger til de som bytter stilling en vesentlig del av lønnsveksten. I privat sektor svarer over dobbelt så mange i 2021 at de har byttet til ny stilling i ny bedrift i forhold til 2017. Det er også nær dobbelt så mange som oppgir at de har byttet jobb internt i egen virksomhet.

NITOs behovsundersøkelse viser stor etterspørsel etter ingeniører og teknologer.

- Ingeniører og teknologer er nå så ettertraktet at arbeidsgiver risikerer å miste verdifulle ansatte hvis de ikke betaler markedsverdi, sier Aarbakke.

- NITO forventer at arbeidsgiver sørger for at attraktive ingeniører og teknologer får god lønnsvekst, også de som blir på arbeidsplassen over tid. Men hvis det ikke skjer, og man opplever at arbeidsgiver ikke gjengjelder lojaliteten i arbeidsforholdet, er det rimelig at man sjekker interessen i arbeidsmarkedet, sier Aarbakke.

Utdrag fra lønnsstatistikken fra SSB

Forskjeller mellom SSBs og NITOs lønnsstatistikk

Det er noen forskjeller på SSBs og NITOs lønnsstatistikk for NITO-medlemmer:

  • SSBs statistikk gir tall for alle NITO-medlemmer, ikke bare de som rapporterte til NITO
  • SSB frigir bare tall for større grupper
  • SSBs tall for identiske medlemmer tar med seg lønnsveksten til de som har byttet for eksempel fra offentlig til privat sektor. NITOs statistikk regner identiske innenfor hver sektor.
Yrke Gj.snitt månedslønn inkl bonus og ureg. tillegg 2021 Gj.snitt avtalt månedslønn 2021 Endring månedslønn i % fra 2020 til 2021
Programvareutviklere 65.530 62.440 9,3
Systemanalytikere/-arkitekter 65.900 62.510 8,6
Andre programvare- og applikasjonsutviklere 64.800 62.040 7,6
Driftsteknikere, IKT 59.380 57.050 7,3
Takstmenn 67.070 64.960 7,1
Kontormedarbeidere 55.990 53.870 6,8
Sivilingeniører (bygg og anlegg) 65.930 64.410 6,7
Personal- og karriererådgivere 59.470 58.250 6,7
Sjefssekretærer 63.570 62.390 6,7
Sivilingeniører (maskin- og marinteknikk) 67.170 65.240 6,5
Andre administrative ledere 75.580 73.680 6,3
Innkjøpere 64.930 63.020 6,3
Automatikere 63.600 60.670 6,3
Arealplanleggere 54.510 54.130 6,2
Bygningsingeniører 59.920 58.600 6
Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 68.900 64.310 6
Vaktmestre 58.770 56.540 6
Sivilingeniører (elkraftteknikk) 70.590 67.720 5,9
Sivilingeniører (elektronikk) 66.190 61.750 5,9
Forsknings- og utviklingsledere 76.410 73.810 5,7
Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 70.070 67.850 5,7
Elkraftingeniører 64.330 61.920 5,7
Helse- og miljøkontrollører 58.220 56.630 5,7
Elektronikkingeniører 62.480 59.890 5,6
Landmålere, kartografer mv. 54.600 54.450 5,5
Andre ingeniører 62.030 59.690 5,5
Elektrikere 57.900 55.170 5,5
Ledere av IKT-enheter 79.940 76.740 5,4
Maskiningeniører 62.600 60.690 5,4
Bioingeniører 47.310 44.750 5,4
Protese- og tannteknikere 60.080 59.700 5,2
Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 78.250 74.410 5,1
Organisasjonsrådgivere mv. 70.530 65.880 5,1
Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 58.750 57.740 5,1
Tekniske tegnere 57.560 56.410 5,1
Ledere av logistikk og transport mv. 82.980 77.420 5
Strategi- og planleggingssjefer 72.880 72.410 4,9
Sivilingeniører (industri og produksjon) 57.760 54.310 4,9
Finansanalytikere 69.820 67.840 4,9
Sikkerhetsanalytikere mv. 66.160 63.850 4,9
Arbeidsledere for kontorpersonell 72.570 70.800 4,9
Regnskapsførere 65.760 63.810 4,8
Lektorer mv. (videregående skole) 52.480 52.450 4,7
Systemadministratorer 61.660 58.640 4,6
Kjemiingeniører 59.980 57.150 4,6
Ledere av helsetjenester 65.000 64.320 4,5
Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 79.980 74.670 4,5
Radiografer mv. 47.980 44.570 4,5
Selgere (engros) 70.620 65.270 4,3
Ledere av industriproduksjon mv. 81.590 77.930 4,1
Arbeidsleder, bygg og anlegg 64.210 60.880 4
Salgs- og markedssjefer 83.960 78.430 3,8
Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 66.970 63.480 3,8
Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 48.430 48.200 3,6
Brukerstøtte, IKT 55.160 53.370 3,4
Ledere av olje- og gassutvinning mv. 90.840 84.570 3,1

 

Les også: 

Lønnsstatistikken for privat sektor 2021 er klar: - Det lønner seg å være NITO-medlem

NITO lønnskalkulator

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)