kjell ola aamodt foran treverk listefoto.jpg

Da meklers skisse til årets hovedlønnsoppgjør ble fremlagt for forhandlingssammenslutningene 24. mai svarte Skolenes landsforbund, Utdanningsforbundet, og Norsk lektorlag med å gå ut i streik.

Tilbakemeldinger fra medlemmer

I ettertid fikk NITO flere tilbakemeldinger fra lærere som ikke ønsket at NITO skulle godkjenne skissen.

- Selv om alle arbeidstakerforeningene gjorde krav om god lønnsutvikling for undervisningspersonellet i årets lønnsforhandlinger, kunne det økonomiske resultatet for denne gruppen være bedre, sier Aamodt.

- NITO Kommune har forståelse for at noen av våre lærere ikke er fornøyd med dette resultatet. Hovedårsaken til at økonomien er blitt slik, skyldes nok at KS og organisasjonene har ulik oppfatning av lønnsutviklingen til denne gruppen ansatte, fortsetter han.

Grundig helhetsvurdering

Tross misnøye for NITOs nærmere 700 ingeniører som underviser har NITO Kommune etter en grundig helhetsvurdering valgt å godkjenne årets hovedlønnsoppgjør.

- Her er helheten i resultatet, vurdering av muligheten til å oppnå mer gjennom arbeidskamp og faren for et økonomisk dårligere resultat for alle NITOs medlemmer i kommunesektoren sett i sammenheng, sier Aamodt.

Les mer om resultatet 

- NITO Kommune har vektlagt at dette er et hovedoppgjør der det ikke bare forhandles økonomi, men også tekst. NITO synes at det vi fikk forhindret i årets hovedoppgjør er en god grunn til å være fornøyd, sier Aamodt.

Partsarbeid kan løfte NITOs medlemmer framover

- Det er enighet om at det skal settes i gang flere partsarbeid, hvor det skal jobbes med viktige saker for NITOs medlemmer. Det er vi fornøyd med, forteller Aamodt.

Det partssammensatte utvalget som skal jobbe med de sentrale lønns- og stillingsbestemmelsene skal vurdere: 

  • Legger tariffavtalen i praksis til rette for bruk av lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde?
  • Kartlegge ulike lønnstiltak
  • Virker disse lønnstiltakene for å rekruttere og beholde?

- NITO Kommune vil i dette partsarbeidet belyse forhold knyttet til breddekompetansen yrkesfaglærerne har som ikke nødvendigvis gir studiepoeng og dermed uttelling. Dette i tillegg til å jobbe for å få yrkesfaglærernes situasjon belyst ytterligere, lover Aamodt.

- Vi skal også fortsette å jobbe politisk med å få oppmerksomhet på yrkesfaglærernes situasjon. Dette er et arbeid som over tid kan gi bedre resultater enn å ta alle NITOs medlemmer i kommunesektoren ut i streik, avslutter han.

Les også: 

Lønnsoppgjøret: Enighet med Oslo kommune i meklingen

Hovedlønnsoppgjøret i Samfunnsbedriftene - bedriftsavtalen er i havn