NITO er med i flere bransjeprogram for kompetanseutvikling.

Hvilke komeptansetilbud benytter du og din bedrift seg av? Velg innen:

Elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen

Olje-, gass- og leverandørindustrien

Industri og bygg  

Maritim sektor

Programmene startet opp i 2020. Nå lyser Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ut nye tilskudd til kompetanseutviklingstilbud.

Tilbudet skal utvikles som et samarbeid mellom utdanningstilbyder og arbeidslivet.

Dette er en unik mulighet for bedrifter i disse næringene å sørge for kompetanseutvikling av sine ansatte og for NITOs medlemmer å oppdatere seg eller skaffe seg ny kompetanse. 

Som tillitsvalgt bør du kjenne til programmene og hvilke muligheter dette gir for din virksomhet. NITO utfordrer sine tillitsvalgte til å oppfordre arbeidsgiver om å kartlegge behov og gå i dialog med en utdanningstilbyder. Husk, søknadsfristen er 5. september 2022.  

Les om kriterier og tilskudd hos Kompetanse Norge

Se også:

Gratis etter- og videreutdanning