Gunnar Johnsen listefoto.jpg

- Sammen med en kollega ville jeg etablere et ansattforum og få på plass tillitsvalgt i bedriften, som kunne være et bindeledd mellom ansatte og ledelsen. Jeg ønsket å bidra til forbedringer av arbeidsmiljøet og styrke fellesskapsfølelsen, forteller Gunnar Johnsen (bildet) som er NITO-medlem. 

Forumet var tenkt på tvers av fagtilhørighet, uavhengig av om man var fagorganisert eller ikke.

Johnsen ble ansatt i Hella Maskin AS i 2016. Virksomheten selger anleggsteknologi og har hovedkontor i Bamble i Telemark. Her hadde Johnsen ansvar for markedsføring av firmaet og firmaets produkter, i tillegg til å være salgsstøtte for selgerne. Tidligere har Johnsen drevet egne virksomheter og vært bedriftsleder med personalansvar. Han er utdannet bygg- og anleggsingeniør. 

Skremte de ansatte til taushet

Johnsen og en kollega inviterte medarbeiderne til møte om å danne et ansattforum.

- Bedriftslederen forsto ikke hvorfor og ba om å få vite hva vi ville ta opp i et slikt møte.  Vi synes ikke det var riktig å gi ut informasjon om hvilke temaer som var aktuelle å ta opp, men vi nevnte som eksempel at vi ønsket mer fokus fra ledelsen på å prioritere opplæring i interne dataverktøy, forteller Johnsen.

- Dagen etter var lederen i ubalanse og tok en runde hos de fleste ansatte på hovedkontoret. Denne runden skremte de ansatte slik at de ikke torde å svare på møteinvitasjonen. De hadde alle tidligere svart muntlig at de ville delta i et slikt møte og var positive, forteller Johnsen.

Konstruerte grunner for å endre stillingsbeskrivelsen

Neste dag fikk han to valg: forhandle en sluttavtale eller godta en ny vingeklippet stillingsinstruks. Ut av det blå fikk han også en skriftlig advarsel om samarbeidsproblemer, som skulle forklare hvorfor han ble møtt med en ny stilling.

- Advarselen om samarbeidsproblemer har retten bevist at har vært konstruert. Tingretten mente at grunnen til stillingsendringen måtte ses i direkte sammenheng med initiativet mitt, forklarer Johnsen.

Endringene i den nye stillingsinstruksen var så omfattende at retten anså den som en urettmessig endringsoppsigelse, som ikke oppfylte kravene i arbeidsmiljøloven. Den krenket også retten til organisasjonsfrihet i arbeidslivet.

Vant i tingretten – anker likevel erstatningssummen

Johnsen vant rettsaken mot Hella Maskin AS og fikk 600.000 kroner i erstatning, samt 60.000 kroner i oppreisning. I tillegg ble arbeidsgiveren dømt til å betale saksomkostningene på 329.062 kroner.

- Jeg er fornøyd med å ha vunnet rettsaken, men jeg mener at erstatningssummen er for lav. Derfor har jeg anket erstatningsutmålingen og er klar for en ny runde i lagmannsretten i november, forklarer han.

- Rettferdig utmåling er viktig

Bakgrunnen er at Johnsen er 64 år og nå står utenfor arbeidslivet. Han mener at saken mot Hella Maskin har forhindret han fra å jobbe videre og krever derfor erstatning for alle årene fram til pensjonsalderen på 67 år.

- Jeg har ikke gjort noe som tilsier at jeg fortjener å stå på bar bakke. Det verste er å bli frarøvet en jobb som jeg var veldig fornøyd med. Arbeidsgiver er dømt for at behandlingen de ga meg var ulovlig, og hadde ikke saken oppstått hadde jeg jobbet der ut 2025. Dette har også gitt meg helsemessige konsekvenser både fysisk og psykisk, sier han.

- Arbeidsmiljøloven er til for å verne ansatte mot at slike ting skjer. De som bevisst bryter den, for å hive ut folk, må også betale for det. Rettferdig utmåling er viktig for meg, og min sak bør være en viktig sak for alle, uansett hvor man er ansatt og hva slags stilling man har, avslutter Johnsen. 

NITO i ryggen - fagforeninger gir trygghet

NITO har gitt Johnsen moralsk støtte og vært til stede i tingretten, selv om Johnsen har hatt egen advokat. Roy-Erik Mårtensson som er regionleder for NITO Sør uttaler at saken er spesiell.

- Det er en viktig sak med tanke på fagforeningsarbeid og hvordan han har blitt kasta under bussen, fordi arbeidsgiver ikke var interessert i å få på plass et ansattforum og en tillitsvalgt. Jeg synes det er trist at man ikke ser verdien av et trepartssamarbeid i det moderne arbeidslivet, sier han.

- Her ser vi viktigheten av å være organisert før det smeller. Fagforeninger gir trygghet i arbeidslivet, avslutter Mårtensson.