Trond Markussen, president i NITO
Trond Markussen, president i NITO

18. september 1972 ble den første generalforsamlingen i Den norske stats oljeselskap avholdt. 50 år senere er Equinor blitt et internasjonalt energiselskap som bidrar med positive ringvirkninger i hele landet.

- På 50 år er det bygd et industrieventyr i verdensklasse med banebrytende teknologiutvikling som har bidratt med store ressurser til fellesskapet. Jeg ser fram til de neste 50 årene, sier Markussen.

En sterk konserngruppe

NITOs konserngruppe i Equinor er en av våre største. Siden oppstarten har det vært høy aktivitet med engasjerte medlemmer og vært en aktiv og viktig bidragsyter både i NITO og i Equinor.

Konserntillitsvalgt og leder for NITO i Equinor, Stig Lægreid, kom inn i Equinor gjennom fusjonen med Norsk Hydro. Han har siden 2013 vært ansattvalgt styremedlem i Equinor, og er stolt over jubilantens utvikling.

Stig Lægreid, konserntillitsvalgt for NITO i Equinor
Stig Lægreid, konserntillitsvalgt og leder for NITO i Equinor

- Jubileet setter scenen for ettertanke og refleksjon. Jeg er utrolig stolt over selskapet og den reisen jeg har fått deltatt på. Min tid startet i Norsk Hydro og jeg har fått vært med på en stor industriell integrasjon, navneskiftet fra Statoil til Equinor, og ikke minst det grønne skiftet vi nå står oppe i, sier Lægreid.

Hyller samarbeidet

NITO har siden oppstarten hatt et godt samarbeid med Equinor både sentralt og lokalt. Framover vil kompetanseutvikling og fornybarsatsingen være viktige områder.

- Samarbeid har vært nøkkelen til suksess og slik vil det også være framover. NITOs medlemmer i energi- og petroleumsnæringene er med på denne reisen også når de neste kapitlene i industrieventyret skal skrives. Sammen skal vi nå ambisjonen om et nullutslippssamfunn i 2050, sier Markussen.

- Ambisjonen til Equinor er å være en vesentlig del av løsningen på klimakrisen, og jeg er overbevist om at selskapet er solid rustet til å ta den utfordringen, sier Lægreid.

Jorunn Birkeland: Pioner i mannsbastionen