Leder for NITO Spekter, Brynhild Asperud.

- Vi forventer at vi får utslag i lønnsoppgjøret. Det er rift om våre grupper.

Det sa Brynhild Asperud, leder for NITO Spekter, på NITOs sentrale tariffkonferanser 15. mars.

Det er stor mangel på arbeidskraft hos flere av yrkesgruppene til NITOs medlemmer i Spekter.

- Det er mangel på både bioingeniører, medisinteknikere, stråleterapeuter, IKT- og andre ingeniører.

Asperud mener dette gir et handlingsrom:

- Dagens situasjon tilsier at vi har en økende markedsverdi. Vi forventer at vårt lønnsnivå gjenspeiler dette.

Lavest lønnsnivå i NITO

I fjor fikk de en relativt god lønnsutvikling på individnivå, men lønnsnivået er fortsatt en utfordring. Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 var 52.209 kroner per måned. En gjennomsnittlig begynnerlønn var 42.648 kroner per måned.

- Når det gjelder Spekter helse, er lønnsnivået lavt. Det er lavest i NITO. Vi ser ingen grunn til at det skal fortsette å være sånn. Dette er viktig personell. Vi forventer at vi får noe igjen for det.

Hun trekker fram at blant annet bioingeniørene ble veldig synlige under pandemien.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har estimert at vi kommer til å trenge 2400 flere bioingeniører innen 2035.

Men det er ikke nok studieplasser til å utdanne så mange bioingeniører som man trenger i framtiden.

- Vi ser og hører at det er klare forverringer i arbeidskraftsituasjonen rundt om i de forskjellige helseforetakene. De har hull i vaktplanen. De utlyser stillinger, men får ikke tak i folk.

- Lønnssamtaler er viktige

Asperud trekker også fram lønnssamtaler som en viktig faktor.

- Det er viktigere enn noensinne å gjennomføre lønnssamtaler, fastslår hun.

Retten til lønnssamtale er avtalefestet.

- Det er arbeidsgivere som ikke skjønner hvorfor det skal gjøres. Gjennom lønnssamtaler kan man få en forventningsavklaring om lønnsnivået, påpeker hun.

Be om den lønnssamtalen du har krav på

Alle medlemmer som jobber i en Spekter-virksomhet har rett til lønnssamtale. Det står i A-delens punkt 2, 6. ledd:

I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl.a. basert på:

  • Anvendt kompetanse
  • Jobbutførelse
  • Arbeids- og ansvarsområde

LES OGSÅ: Sørg for å få betalt for alle timene dine – skriv overtid

- Frontfaget begrenser

For øvrige medlemmer i Spekter er det noe bedre forhold enn hos Spekter helse, men de har også en del utfordringer med å få tak i de personene de trenger.

- Der er det også stor rift om kritisk personell. Vi forventer at de får sin del av kaka, sier Asperud.

William Nilssen, medlem i tariffutvalget til Spekter, er tydelig på at frontfaget er en sperre for å få gjort noe med lønnsnivået.

- De nye som kommer inn, får veldig gode lønninger. Men de som er der fra før av, blir lønnstapere sammenlignet med dem. Det kan være vanskelig å ivareta lojale medarbeidere, sier han.

Asperud er enig.

- Frontfaget er en klam ramme, som gjør at vi ikke klarer å løse de utfordringene vi har.

LES OGSÅ: Det finnes penger - vil ikke låse oss til frontfaget