Lønnsstatistikken for Samfunnsbedriftene Energi i 2022:

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 var 68.151 kroner per måned
  • Gjennomsnittlig lønn med 3 års ansiennitet var 64.422 kroner per måned
  • Lønnsøkningen for identiske personer var 5,7 prosent

- Vi er fornøyde med resultatet for identiske personer. Det er ikke uventet, men litt høyere enn hva jeg trodde det skulle bli, sier Oddvar Steinhaug (bildet), leder i NITO Samfunnsbedriftene Energi.

- Noe av forklaringen ligger nok i at en del medlemmer har fått bedre betalte jobber i samme selskap. 

oddvar steinhaug tariffkonferanse listebilde.jpg

Ønske om reallønnsvekst

- I fjor sommer så vi at så godt som alle tariffområder og arbeidstakere ville slite med å beholde reallønna si. Da måtte vi ta innover oss at det også er virkeligheten i energisektoren, sier Steinhaug.

- Vi skulle selvfølgelig ønsket oss reallønnsvekst, men vi kan ikke sette oss på vår høye hest å oppnå reallønnsvekst også i et vanskelig år som 2022 var. Litt realistisk må man være.

- I år har NITO som siktemål å sikre reallønnsnivået for medlemmene våre, og helst bedre kjøpekraften.

Lønnsstatistikk 2022 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Samfunnsbedriftene energi per 1. oktober 2022 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene energi per 1. oktober 2022 (for medlemmer)