Lønnsstatistikken for Samfunnsbedriftene i i 2022:

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 var 68.151 kroner per måned
  • Gjennomsnittlig lønn med 3 års ansiennitet var 64.422 kroner per måned
  • Lønnsøkningen for identiske personer var 5,7 prosent

- Vi er fornøyde med resultatet for identiske personer. Det er ikke uventet, men litt høyere enn hva jeg trodde det skulle bli, sier Oddvar Steinhaug (bildet), leder i NITO Samfunnsbedriftene.

- Noe av forklaringen ligger nok i at en del medlemmer har fått bedre betalte jobber i samme selskap. 

oddvar steinhaug tariffkonferanse listebilde.jpg

Ønske om reallønnsvekst

- I fjor sommer så vi at så godt som alle tariffområder og arbeidstakere ville slite med å beholde reallønna si. Da måtte vi ta innover oss at det også er virkeligheten i energisektoren, sier Steinhaug.

- Vi skulle selvfølgelig ønsket oss reallønnsvekst, men vi kan ikke sette oss på vår høye hest å oppnå reallønnsvekst også i et vanskelig år som 2022 var. Litt realistisk må man være.

- I år har NITO som siktemål å sikre reallønnsnivået for medlemmene våre, og helst bedre kjøpekraften.

Lønnsstatistikk 2022 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Samfunnsbedriftene per 1. oktober 2022 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene per 1. oktober 2022 (for medlemmer)