kristian botnen profilbilde listefoto.jpg
Kristian Botnen, leder av tariffutvalget i NITO Stat

Tallene fra NITOs lønnsstatistikk viser at ingeniørene og teknologene i statlige virksomheter hadde en svak reallønnsnedgang.

Lønnsstatistikk i 2022 for NITO Stat

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 var 58.572 kroner per måned
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn var 49.675 kroner per måned
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1.oktober 2021 til 1. oktober 2022 var 5,4 prosent
  • Lønnsøkningen for identiske personer var 5,2 prosent

- I 2022 så vi relativt tidlig at de prisvekstanslagene som lå til grunn når den økonomiske rammen for oppgjøret ble forhandlet, kom til å bomme, sier Kristian Botnen leder av NITOs tariffutvalg i stat.

Særskilte forhandlinger

I staten forhandles den økonomiske rammen for oppgjøret i forbindelse med sentrale forhandlinger på våren, mens selve lønnsfordelingen skjer i de lokale forhandlingene i virksomhetene på høsten.

- Våre tillitsvalgte i de statlige virksomhetene har uttrykt stor frustrasjon knyttet til de rammene som ble avsatt til lokale forhandlinger i staten i fjor, sier Botnen.

- Vi vet at det mange steder er tatt i bruk særskilte forhandlinger for å beholde kritisk ingeniør-og teknolog-kompetanse. Dette ser vi også gjenspeiler seg i lønnsstatistikken, sier Kristian Botnen leder av tariffutvalget i NITO Stat.

- Selv om det er tatt i bruk særskilte forhandlinger mange steder, er det likevel fortsatt slik at lønnsnivået til våre medlemmer i statlige virksomheter er lavere enn i alle andre områder.

Viktig å være konkurransedyktig

- Samfunnet er helt avhengig av at de statlige virksomhetene evner å konkurrere om kompetansen til våre medlemmer, for å kunne levere på sitt samfunnsoppdrag. Lykkes de ikke med dette vil både innbyggerne, og alle de øvrige aktørene som er avhengig av kompetente statlige virksomheter, tape på dette.

- Det er særdeles viktig at muligheten til forhandlinger på særskilt grunnlag blir benyttet, men særskilte forhandlinger kan ikke erstatte en riktig og rettferdig lønnsutvikling i de vanlige forhandlingene.

- Vi merker at det er klare forventninger blant våre medlemmer og tillitsvalgte til at årets lønnsoppgjør i staten skal bidra til å dekke noe av lønnsgapet til andre sektorer, sier Botnen.

Lønnsstatistikk 2022 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken NITO Stat per 1. oktober 2022 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk stat per 1. oktober 2022 (for medlemmer)