Lønnsstatistikk NITO Kommune i 2022

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 var 58.591 kroner per måned
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn var 48.112 kroner per måned
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1. oktober 2021 til 1. oktober 2022 er 3,9 prosent
  • Lønnsøkningen for identiske personer er 4,9 prosent

- Vi er ikke fornøyde med lønnsutviklingen for medlemmer i NITO Kommune. Når prisene og rentene øker så mye som de gjør, og arbeidsmarkedet for ingeniører og teknologer er så godt som det er, forventer vi helt klart at kommunene er sitt ansvar bevisst, sier Kjell Ola Aamodt (bildet), leder av NITO Kommune.

Kjell Ola Aamodt i sofa listefoto.jpg

Godt under prisveksten

- Det er stor mangel på ingeniører i kommunesektoren, det betyr at lønnsnivået og lønnstilleggene i kommunene må opp. Kommunene må sikre kompetansen til å utføre gode tjenester til innbyggerne sine. Vi må påse at teknologene og teknologene ikke forsvinner til private selskaper med høyere lønn. 

- 4,9 prosent lønnsvekst på identiske personer er heldigvis høyere enn gjennomsnittet, men det er dessverre fremdeles godt under prisveksten i fjor.

- Hvis kommunene skal beholde og rekruttere helt nødvendig ingeniørkompetanse til for eksempel byggesaksbehandling, brannverv og vann og avløp er det helt klart at lønnsutviklingen blir viktig framover.

- Økonomien i kommunen er et kriterie i de lokale lønnsforhandlingene. Når den er dårlig og kommunene skal prioritere mellom helse, undervisning og tekniske tjenester – så må de være i stand til å tilby konkurransedyktige lønninger for å beholde den nødvendige tekniske kompetansen. 

For lavt lønnsnivå

- Den generelle lønnsveksten på 3,9 prosent er ikke like relevant i forståelsen av statistikken, dette på grunn av strukturelle endringer. Folk slutter med høy lønn og går ut av statistikken, mens det kommer inn nye arbeidstakere med lavere lønn.

- Det er viktig å påpeke at begynnerlønnen innen kommunene er lavere enn i andre sektorer, sier Aamodt. 

- En ting er lønnsutviklingen, men lønnsnivået er også viktig. Med dagens måte å lønne på ser det ut til at kommunene vil slite med å skaffe helt nødvendig kompetanse.

- Det har bygget seg opp forventninger som tilsier at lønnsveksten må opp for våre medlemmer i 2023.

Lønnsstatistikk 2022 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken NITO Kommune per 1. oktober 2022 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk kommune per 1. oktober 2022 (for medlemmer)