Lønnsstatistikken for NITO Privat i 2022 viser:

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 var 65.213 kroner per måned
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn var 47.345 kroner per måned
  • Den generelle lønnsøkningen fra 2021 til 2022 var 4,1 prosent
  • Lønnsøkningen for identiske personer var 6,6 prosent

- Lønnsstatistikken viser at det er god lønnsvekst for mange NITO-medlemmer i privat sektor. Vi ser at det å bytte jobb internt i selskapet eller få seg ny jobb i et annet firma gir god uttelling lønnsmessig, sier Tom Helmer Christoffersen (bildet), leder i NITO Privat. 

Tom Helmer smiler listefoto.jpg

Han utdyper tallene: 

  • Ny stilling i annet firma ga 7,3 prosent i gjennomsnittlig lønnsøkning
  • Ny stilling i samme selskap ga 7,6 prosent gjennomsnittlig lønnsøkning
  • Vurdering av stilling etter endret arbeidsområde ga 6,5 prosent gjennomsnittlig lønnsøkning

- Både bytte av jobb og endret ansvars- og arbeidsområde lønner seg for medlemmene. Det å ha en aktiv karriereutvikling er positivt.

- I fjor og i år har vi et arbeidsmarked hvor det er behov for ingeniører og teknologer i forskjellige posisjoner. Du er ettertraktet!

- Særlig IT-utvikling og IT-drift er to områder der lønningene har økt og som ga bedre lønnsvekst enn andre stillingstyper. NITOs behovsundersøkelse at behovet for arbeidskraft innen IT er stort. 

Lønnsstatistikk 2022 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Samfunnsbedriftene energi per 1. oktober 2022 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene energi per 1. oktober 2022 (for medlemmer)