Lønnsstatistikken for NITO Privat i 2022 viser:

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 var 65.213 kroner per måned
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn var 47.345 kroner per måned
  • Den generelle lønnsøkningen fra 2021 til 2022 var 4,1 prosent
  • Lønnsøkningen for identiske personer var 6,6 prosent

- Lønnsstatistikken viser at det er god lønnsvekst for mange NITO-medlemmer i privat sektor. Vi ser at det å bytte jobb internt i selskapet eller få seg ny jobb i et annet firma gir god uttelling lønnsmessig, sier Tom Helmer Christoffersen (bildet), leder i NITO Privat. 

Tom Helmer smiler listefoto.jpg

Han utdyper tallene: 

  • Ny stilling i annet firma ga 7,3 prosent i gjennomsnittlig lønnsøkning
  • Ny stilling i samme selskap ga 7,6 prosent gjennomsnittlig lønnsøkning
  • Vurdering av stilling etter endret arbeidsområde ga 6,5 prosent gjennomsnittlig lønnsøkning

- Både bytte av jobb og endret ansvars- og arbeidsområde lønner seg for medlemmene. Det å ha en aktiv karriereutvikling er positivt.

- I fjor og i år har vi et arbeidsmarked hvor det er behov for ingeniører og teknologer i forskjellige posisjoner. Du er ettertraktet!

- Særlig IT-utvikling og IT-drift er to områder der lønningene har økt og som ga bedre lønnsvekst enn andre stillingstyper. NITOs behovsundersøkelse at behovet for arbeidskraft innen IT er stort. 

Lønnsstatistikk 2022 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken privat avtaleområde per 1. oktober 2022 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk privat per 1. oktober 2022 (for medlemmer)