Lønnsstatistikken for NITO Spekter helse 2022 viser:

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 var 52.209 kroner per måned
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn var 42.648 kroner per måned 
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1. oktober 2021 til 1.oktober 2022 basert på grunnlønn var på 4,8 prosent 
  • Lønnsøkningen for identiske personer basert på grunnlønn var 5,9 prosent

- Vi fikk en relativt god lønnsutvikling på individnivå i lønnsoppgjøret i fjor, men lønnsnivået er en stor utfordring og vi har stort fokus på å fortsette jobben med å forbedre dette, sier Brynhild Asperud (bildet), leder for NITO Spekter.

Brynhild Asperud foaje liste.jpg

- Vi jobber med å forbedre begynnerlønna og lønna for de som har vært i virksomhet i mange år.

- Kjenn din markedsverdi

- Det er stor mangel på arbeidskraft for flere av våre yrkesgrupper. Det mangler både bioingeniører og andre ingeniører. Det er viktig at medlemmene vet dette og kjenner sin markedsverdi.

- Uten våre medlemmer stopper sykehusene! Dette så vi for eksempel i saken om fødeavdelingen i Vesterålen tidligere i vinter.

- Vi har fortsatt mange utfordringer som vi må jobbe videre med, sier Asperud. 

Lønnsstatistikk 2022 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Spekter helse per 1. oktober 2022 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Spekter helse per 1. oktober 2022 (for medlemmer)

Lønnsstatistikken for NITO Spekter øvrige 2022 viser:

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2022 varr 65.694 kroner per måned
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn var 46.757 kroner per måned
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1. oktober 2021 til 1. oktober 2022 var 3,2 prosent
  • Lønnsøkningen for identiske personer var 6,3 prosent

- Våre medlemmer i Spekter øvrige har et lønnsnivå og en lønnsutvikling på høyde med NITO Privat, sier Asperud. 

- Vi ser det har vært en god lønnsutvikling på individnivå.

- Det er en trend å gi ekstra lønnsløft for å beholde kritisk kompetanse in-house, men samtidig ser vi en fortsatt stor bevegelighet i medlemsmassen.

- Også for Spekter øvrige ser vi at det er stor mangel på arbeidskraft blant flere ingeniørgrupper. Medlemmene må bruke situasjonen og være klar over at de er ettertraktet og at markedsverdien har økt. 

NITO vil fortsette å jobbe for et godt lønnsnivå og en god lønnsutvikling for alle våre medlemmer innen alle områdene i Spekter.

Asperud benytter anledningen til å takke alle tillitsvalgte som hver dag bidrar for å bedre arbeidsforholdene for sine medlemmer og som også har hatt en viktig rolle i lønnsoppgjøret.

Lønnsstatistikk 2022 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Spekter per 1. oktober 2022 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Spekter per 1. oktober 2022 (for medlemmer)