Oddvar Steinhaug tariff 2023 liste.jpg
Oddvar Steinhaug, leder i NITO Samfunnsbedriftene energi.

- Energibransjen står ovenfor enorme utfordringer i framtida. Vi har mange uløste oppgaver i forbindelse med strukturelle endringer, sier Steinhaug.

Mye skal elektrifiseres

På sentrale tariffkonferanser 15. mars nevner han blant annet at bransjen må automatisere og digitalisere strømnettet.

- Strøm brukes på en annerledes måte og det er behov for økt tilgang. I tillegg har husholdninger begynt egen strømproduksjon med solceller, som gir andre utfordringer.

- Alle disse tingene som er på gang gjør at det stilles store faglige krav til NITOs medlemmer i energibransjen. Som en konsekvens av dette må e-verkene sikre kompetansen de har og rekruttere ny kompetanse.  

- Vi må sende et signal til ungdom og andre potensielle arbeidstakere om at dette er en interessant og lønnsom bransje å jobbe i. Å jobbe innen energisektoren gir muligheter for den enkelte arbeidstaker.

Må sikre kjøpekraften

- For at bransjen fortsatt skal være attraktiv å jobbe i, må lønnsutviklingen som et minimum medføre at man beholder kjøpekraften.

- For å beholde ansatte må det også utvikles en seniorpolitikk, som gjør at eldre arbeidstakere finner det interessant og lukrativt å stå i arbeid etter de har fylt 62 år.   

Lønn for deg som jobber innen Samfunnsbedriftene Energi

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Det finnes penger - vil ikke låse oss til frontfaget