Kristian Botnen
Kristian Botnen, leder av NITO stat, ser fram til årets lønnsoppgjør.

14.-15. mars arrangerte NITO de årlige sentrale tariffkonferansene. Her har statlige tillitsvalgte fra hele landet diskutert utfordringer og muligheter i forkant av årets lønnsoppgjør.

Lønnsstatistikk 2022 i stat: Svak reallønnsnedgang

Høye forventninger blant medlemmene

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor det primært forhandles om lønn, ikke øvrige rettigheter eller bestemmelser i avtaleverket. 

Tall fra NITOs medlemsundersøkelse i februar: Ingeniørene forventer minst 6 prosent i årets lønnsoppgjør

- For NITO sin del er det ikke noen tvil om at dette er et veldig spennende oppgjør hvor vi har klare forventninger, sier Kristian Botnen.

Uaktuelt med sentrale tillegg

- NITO Stat kommer til å kreve at årets mellomoppgjør bidrar til reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Botnen.

- Den økonomiske rammen må fordeles gjennom lokale forhandlinger, ut fra den enkelte virksomhets behov. For oss er det helt uaktuelt å gå med på at det skal gis sentrale tillegg, sier Botnen.

Går inn i oppgjøret med økt tyngde

NITO har i staten et forhandlingssamarbeid med Akademikerne. Akademikerne forhandler for 42.539 medlemmer og er nå den største hovedsammenslutningen i staten. LO er nest størst med 39.594 medlemmer. Unio har 34.591 medlemmer i staten og YS 21.100.

- 75 prosent av ansatte i staten har høyere utdanning. Staten må ha et lønns- og forhandlingssystem som er tilpasset disse gruppene, sier Botnen. 

- Dette har stor betydning for hvilken tyngde vi går inn i lønnsoppgjøret med. Akademikerne og Unio har den tariffavtalen med klart flest medlemmer i staten, sier Botnen.

- Kjøttvekt er viktig i forhandlinger, og vi vil utnytte denne tyngden til å forhandle fram best mulige oppgjør for våre medlemmer, avslutter Botnen.

Forhandlingene med staten starter 27. april, med frist for å bli enige midnatt natt til 1. mai.

Følg tariffnytt NITO Stat

Se også:

Det finnes penger - vil ikke låse oss til frontfaget