Virke 2023.jpg
Daniel Fundingsrud, forhandlingssjef i Virke og Tom Helmer Christoffersen, leder av NITO Privat.

- Det viktigste kravet for NITO var å fjerne funksjonærbegrepet i denne overenskomsten, noe vi fikk innfridd i forhandlingene. Dermed er funksjonæren en saga blott i privat sektor for NITOs del, forteller leder av NITO Privat Tom Helmer Christoffersen. Han ledet NITOs delegasjon i forhandlingene med Virke.

- Arbeidet med å fjerne funksjonærbegrepet har pågått over lang tid. Begrepet har lenge vært utdatert, og skapt vansker for NITO i arbeidet med å ivareta enkelte av medlemmenes rettigheter på arbeidsplassen, utdyper Christoffersen. 

- NITO er og skal fortsatt være en organisasjon for ingeniører og teknologer, men med arbeidslivets stadige høyere krav til kompetanse, er det naturlig modernisere tariffavtalene for å bedre treffe virkeligheten, forteller Christoffersen. 

Sikrer rask saksgang

Forhandlingene førte også til fastsatte frister for gjennomføring av tvistemøter etter lokale lønnsforhandlinger. Når partene ikke kommer til enighet i lønnsforhandlingene, gjør NITO en vurdering av protokollen for å se om saken skal vurderes av sentrale parter. 

- For at arbeidsgiver og bedriftsgruppe skal få et best mulig samarbeid, er det viktig at slike uenigheter tas tak i raskt, sier Christoffersen.

- Med fastsatte fristen, sørger vi når for at slike saker ikke drøyer for lenge før de blir behandlet. 

Reelle lokale forhandlinger på agendaen

NITO og Virke er også enige om å etablere et samarbeidsutvalg for å diskutere relevante problemstillinger mer jevnlig. Temaer som vil bli tatt opp er blant annet reelle lokale forhandlinger og problemstillinger knyttet til utenlandsk eierskap. 

- NITO og Virke har felles interesse i at den norske modellen og det lokale topartssamarbeidet opprettholdes og utvikles, sier Christoffersen.

- Derfor det det bra at vi nå får en ny arena for å diskutere vårt bidrag til dette arbeidet, avslutter en fornøyd forhandlingsleder. 

Bakgrunnen for forhandlingene med Virke

Siden juni i fjor har Overenskomsten mellom NITO og Virke såkalt «levd på ettervirkningene». NITO sa opp avtalen til revisjon før den utløp, noe som betyr at den er gyldig fram til ny avtale er forhandlet fram.

NITO forhandler vanligvis overenskomsten med NHO først, og siden den forhandlingen først fikk sin løsning hos riksmekleren i desember, tok det altså tid før NITO og Virke kunne møtes til forhandlinger i mars 2023.

Protokoll overenskomst NITO - Virke 2022-24