Fagforeningskontingent er fradragsberettiget. Fra og med 2022 får du trukket fra hele kontingenten fordi fradraget økes til 5800 kroner.

Vi innrapporterer til skattemyndighetene hvor mye du har betalt i medlemskontingent. Fradraget kommer til syne på din skattemelding.

Hvordan vil skattefradraget slå ut for deg? Se våre regneeksempler

Skatteoppgjøret for 2022

Standard medlemskap

Per måned

Per år

Brutto medlemskontingent

424

5.088

Redusert skatt (22 % alm.innt.)

-93 

-1.119

Netto medlemskontingent

331

3.969

 

Standard medlemskap med ektefellerabatt

Per måned

Per år

Brutto medlemskontingent

318

3.816

Redusert skatt (22 % alm.innt.)

-70 

-840

Netto medlemskontingent

248

2.976

 

Standard BFI-medlemskap

Per måned

Per år

Brutto medlemskontingent

467

5.604

Redusert skatt (22 % alm.innt.)

-103 

-1.233

Netto medlemskontingent

364

4.371

 

BFI-medlemskap med ektefellerabatt

Per måned

Per år

Brutto medlemskontingent

361

4.332

Redusert skatt (22 % alm.innt.)

-79 

-953

Netto medlemskontingent

282

3.379

 

Medlemmer med 25 % rabatt (3. års opptrapping etter studentmedlemskap)

Per måned

Per år

Brutto medlemskontingent (25% rabatt)

318

3.816

Redusert skatt (22 % alm.innt.)

-70 

-840

Netto medlemskontingent

248

2.976

 

Medlemmer med 50 % rabatt (2. års opptrapping etter studentmedlemskap)

Per måned

Per år

Brutto medlemskontingent (50% rabatt)

212

2544

Redusert skatt (22 % alm.innt.)

-47 

-560

Netto medlemskontingent

165

1.984

 

For å få fratrekk må du være yrkesaktiv, det vil si at dette ikke gjelder for deg som er pensjonist- eller studentmedlem uten inntekt.

De fleste bruker forenklet skattemelding, og om alt er i orden trenger du ikke å foreta deg noe. Det kan være greit å ta en sjekk på om alt er korrekt. 

Som en bekreftelse på at du får fratrekk for NITO-kontingenten vil du få årsoppgave fra NITO.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte  på eller tlf. 22053500.

Bruk dine medlemsfordeler - for eksempel forsikring til medlemspris

Når du benytter deg av medlemsfordelene i NITO så sparer du mye. Det er fint med skattefradrag på medlemskontingenten, men det er mange andre goder du bør benytte deg av.

Om du benytter deg av medlemsfordelene kan du spare mye mer enn du betaler i kontingent. 

Med vår store medlemsmasse er vi i en god posisjon for å forhandle gode avtaler for eksempel på bank og forsikring. Vårt tilbud skal være blant det aller beste på markedet.

Husk også å benytte deg av vårt tilbud om kompetanseheving.

Oversikt kurs og arrangementer

Sjekk alle dine medlemsfordeler