Oppstart 2. mai 2023 - avsluttes 30. mai

Dette er en læringsreise spesielt utviklet for deg som er tillitsvalgt, i samarbeid med Negotia, Finansforbundet, YS og Digital Norway. Sammen ønsker vi å gi deg et solid utgangspunkt for å gå i dialog med ledelsen. Med kunnskap blir det lettere å stille gode og kritiske spørsmål om ansvarlig og etisk bruk av kunstig intelligente systemer på arbeidsplassen. 

Målgruppe: Tillitsvalgte i NITO
Pris: Kurset er gratis

Påmelding hos Digital Norway: Meld deg på 

Dette lærer du

  • Hva kunstig intelligens egentlig er og hva det ikke er
  • Hvordan blir kunstig intelligens tatt i bruk i dag og hvilke mulige konsekvenser det kan ha for ansattes arbeidssituasjon og rettigheter
  • Hvordan kan tillitsvalgte bidra til å sikre ansvarlig bruk av kunstig intelligens, til beste for bedriften og våre medlemmer

Les mer om innholdet hos Digital Norway.

Hva skjer når?

  • 2. mai: Læringsreisen starter med et kickoff-webinar med president Trond Markussen og forbundslederne i Finansforbundet og Negotia, som har vært våre samarbeidspartnere her, sammen med Digital Norway.
  • Læringsreisen strekker seg deretter over fire uker. Du får tilsendt to til tre e-poster i uken med spennende og enkle leksjoner, tre podcaster og to webinarer med de dyktigste ekspertene, der i blant forsker Inga Strümke , professor Morten Goodwin, Dr. Christina Colclough.
  • 30. mai: Læringsreisen avsluttes med en digital workshop. 
Trond Markussen, president i NITO Det er viktig å sikre innsikt og bevissthet om mulighetene for datafangst og kunstig intelligente verktøy nå som stadig flere bedrifter og organisasjoner tar i bruk denne typen teknologi i sine styringssystemer, produksjon og tjenester. Trond Markussen, president i NITO

Praktisk

  • Tidsbruken per uke anslås til 30 minutter - totalt ca 2,5 timer.
  • Kursbevis får du ved å svare på quizen i siste e-post.
  • Selve kurset sendes ut fra Digital Norway. Ved å melde deg på samtykker du til at Digital Norway sender oss ditt navn for at vi skal kunne få oversikt over at du har gjennomført læringsreisen.
  • Påmeldingsfrist: 2.mai 2023.

- Vi anbefaler alle våre tillitsvalgte å gjennomføre denne læringsreisen, sier Trond Markussen.