Kjell Ola Aamodt
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune, er fornøyd med reallønnsvekst til medlemmene i kapittel 4. Nå venter lokale forhandlinger for medlemmene i kapittel 3 og 5.

NITO sine medlemmer i kommunal sektor er innplassert i alle lønnskapitlene i kommunal sektor. For medlemmer innplassert i kapittel 4 har NITO forhandlet sammen med Akademikerne siden torsdag 27. april. Alle partene kom til enighet lørdag kveld klokken 21.30.

Partene har sentralt blitt enige om en total ramme på 5,4 prosent, hvor alt ble fordelt sentralt.

Lokale forhandlinger i kapittel 4 neste år

- Dette er et meget godt resultat, selv om vi selvsagt er skuffet over at det ikke ble satt av midler til lokale forhandlinger for medlemmene i kapittel 4 i år, sier Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune.

- Derfor er vi glade for at vi fikk gjennomslag for at deler av rammen i hovedoppgjøret neste år settes av til lokale forhandlinger. Vi mener dette kan hjelpe på utfordringene med å rekruttere og beholde den nødvendige kompetansen ute i kommunen. For det er forskjell på hva som er nødvendig i de forskjellige kommunene og fylkeskommunene, legger han til.

NITO og Akademikerne jobber også for en varig endring av lønnssystemet til medlemmer i kapittel 4, slik at de kan forhandle sin lønn lokalt hvert år.

Reallønnsvekst

- Når anslaget på prisveksten for 2023 er på 4,9 prosent fra TBU, vil alle våre medlemmer i kapittel 4 med dette få en reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør. Det er vi fornøyde med, sier Aamodt.

Se tilleggene 

Medlemmer innplassert i følgende koder får et generelt tillegg på 5,7 prosent fra 1. mai:

  • 7003 teknisk leder
  • 7004 lederstillinger innen brann
  • 7451 prosjektleder
  • 7453 fagleder
  • 7954 avdelingsleder

Medlemmer som er innplassert i lønnsgarantisystemet vil få følgende lønnsjustering og garantilønn fra 1. mai. Vi angir her resultatet for de med 16 års ansiennitet, noe som gjelder for mange av NITOs medlemmer. Fullstendig tabell kan leses i vedlegget nederst i saken.

  • Medlemmer innplassert i stilinger der det er krav om 3-årig U/H-utdannelse, for eksempel saksbehandler eller spesialkonsulent, får et tillegg på kr 31.200. Ny garantilønn: Kr 569.100. 
  • Medlemmer innplassert i stillinger med krav om 4-årig U/H-utdannelse, typisk adjunkter, får et tillegg på kr 33.000. Ny garantilønn: Kr 598.900. 
  • Medlemmer innplassert som adjunkt med tillegg og andre stillinger med krav om 5-årig U/H-utdannelse får et tillegg på kr 37.500. Ny garantilønn: Kr 654.700. 
  • Medlemmer innplassert i stillinger med krav om mastergrad, typisk lektor, får et tillegg på kr 42.000. Ny garantilønn: Kr 709.600. 
  • Lektor med tilleggsutdanning får et tillegg på kr 43.000. Ny garantilønn: Kr 741.000. 

Se tabellene med alle tilleggene: KS vedlegg til protokoll 29.4.2023 kl. 21.30

- Dette er resultater vi er veldig fornøyde med. Resultatet vil også ha betydning inn i de lokale forhandlingene for medlemmene i kapittel 3 og 5 siden resultatet i de sentrale forhandlingene i kapittel 4 er ett av elementene som skal tas hensyn til, avslutter Aamodt.

Følg tariffnytt NITO Kommune