Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune
Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune, er godt fornøyd med at NITO-medlemmene i Oslo kommune får et lønnstillegg på 6 prosent per 1. mai etter årets mellomoppgjør.

NITO og Akademikerne har forhandlet med Oslo kommune siden torsdag 27. april. Litt før klokken 18 søndag 30. april ble partene enige om en økonomisk ramme på 5,4 prosent. Dermed er NITO i havn i mellomoppgjørene i både stat, KS og Oslo kommune før fristen midnatt søndag.

Dette er tilleggene

I Oslo kommune gis det et prosentvis tillegg på lønnstabellen på 6,0 prosent per 1. mai, minimum kr. 32.600. I praksis betyr dette kronetillegg på kr 32.600 til og med lønnstrinn 34, og 6 prosent tillegg fra lønnstrinn 35 og oppover. Se den nye lønnstabellen under.

Lønnstabell Oslo kommune per 1. mai 2023
Lønnstrinn 01.05.2022 Tillegg 01.05.2023
1 376 650 32 600 409 250
2 379 950 32 600 412 550
3 383 350 32 600 415 950
4 386 850 32 600 419 450
5 390 350 32 600 422 950
6 393 950 32 600 426 550
7 397 650 32 600 430 250
8 401 450 32 600 434 050
9 405 250 32 600 437 850
10 408 750 32 600 441 350
11 412 350 32 600 444 950
12 415 850 32 600 448 450
13 419 550 32 600 452 150
14 423 650 32 600 456 250
15 427 650 32 600 460 250
16 431 850 32 600 464 450
17 435 850 32 600 468 450
18 440 050 32 600 472 650
19 444 250 32 600 476 850
20 448 450 32 600 481 050
21 453 350 32 600 485 950
22 458 050 32 600 490 650
23 462 650 32 600 495 250
24 469 900 32 600 502 500
25 474 300 32 600 506 900
26 479 300 32 600 511 900
27 484 500 32 600 517 100
28 490 100 32 600 522 700
29 496 000 32 600 528 600
30 502 400 32 600 535 000
31 508 900 32 600 541 500
32 516 400 32 600 549 000
33 524 200 32 600 556 800
34 533 000 32 600 565 600
35 541 800 32 600 574 400
36 551 200 33 100 584 300
37 561 600 33 700 595 300
38 571 000 34 300 605 300
39 580 900 34 900 615 800
40 591 700 35 600 627 300
41 601 700 36 200 637 900
42 612 600 36 800 649 400
43 624 100 37 500 661 600
44 634 400 38 100 672 500
45 646 800 38 900 685 700
46 659 700 39 600 699 300
47 672 700 40 400 713 100
48 685 600 41 200 726 800
49 698 100 41 900 740 000
50 711 300 42 700 754 000
51 724 200 43 500 767 700
52 737 200 44 300 781 500
53 751 400 45 100 796 500
54 766 100 46 000 812 100
55 783 900 47 100 831 000
56 801 700 48 200 849 900
57 816 800 49 100 865 900
58 832 900 50 000 882 900
59 849 300 51 000 900 300
60 866 700 52 100 918 800
61 883 600 53 100 936 700
62 901 300 54 100 955 400
63 919 800 55 200 975 000
64 936 400 56 200 992 600
65 955 200 57 400 1 012 600
66 974 200 58 500 1 032 700
67 993 200 59 600 1 052 800
68 1 012 900 60 800 1 073 700
69 1 032 800 62 000 1 094 800
70 1 053 000 63 200 1 116 200
71 1 073 800 64 500 1 138 300
72 1 094 900 65 700 1 160 600
73 1 116 600 67 000 1 183 600
74 1 138 600 68 400 1 207 000
75 1 161 100 69 700 1 230 800
76 1 184 300 71 100 1 255 400
77 1 207 300 72 500 1 279 800
78 1 231 400 73 900 1 305 300
79 1 255 900 75 400 1 331 300
80 1 280 600 76 900 1 357 500

- For våre medlemmer betyr dette et tillegg på 6 prosent i år. Det er vi godt fornøyde med. Vi er også fornøyde med at Oslo kommune med dette viser at de verdsetter kompetanse, sier Kjell Ola Aamodt, leder av NITO Kommune. 

Jobber fortsatt for lokale forhandlinger

 - Vi skulle imidlertid ønske at Oslo kommune lot partene lokalt fordele den økonomiske rammen gjennom kollektive lokale forhandlinger. På den måten kan den enkelte virksomhet og etat bruke midlene strategisk ut fra behovene nettopp de har, legger Aamodt til.

- Det viktigste i år var å gi medlemmene våre i Oslo kommune en reallønnsvekst. Det har vi fått til, så vi er fornøyde med resultatet i årets mellomoppgjør, avslutter han.

Protokoll mellomoppgjøret 2023 Oslo kommune

Følg tariffnytt Oslo kommune