Kristian Botnen på sentral tariffkonferanse.jpg
Kristian Botnen, leder av NITO Stat, er fornøyd med tidenes største pott til lokale forhandlinger i staten. Her fra årets sentrale tariffkonferanse der tillitsvalgte fra hele landet forberedte årets mellomoppgjør.

Enigheten innebærer at hele den disponible økonomien på 5,3 prosent avsettes til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai.

- Aldri før har det vært satt av så mye penger til lokale forhandlinger i staten, sier Kristian Botnen, leder av NITO Stat.  

- Dette gir våre tillitsvalgte muligheten til å finne gode løsninger i samarbeid med arbeidsgiverne lokalt. Løsninger som er tilpasset utfordringene de har i nettopp sin virksomhet, legger han til.

De lokale forhandlingene skal avsluttes innen 31. oktober.

- Det at staten har gått bort fra sitt krav om sentrale tillegg på vår avtale har vært helt avgjørende for å bli enige i årets mellomoppgjør, avslutter Botnen.  

Protokoll mellomoppgjøret i staten 2023

Følg tariffnytt NITO Stat