Det korte svaret er at hvor mye nettopp din lønn øker i år forhandles lokalt. De lokale forhandlingene skal være ferdige senest 31. oktober. 

Hele 5,3 prosent er satt av til lokale forhandlinger for NITO og Akademikernes medlemmer med virkning fra 1. mai.

I lokale forhandlinger er det din tillitsvalgt som forhandler på NITO-medlemmenes vegne, eventuelt sammen med de andre Akademiker-foreningene. Det er de som vet når det skal forhandles hos dere, og hvordan du skal gå fram for å fremme lønnskrav.

Hvorfor får de andre sine tillegg nå mens vi må vente?

I staten er det to ulike hovedtariffavtaler. NITO er del av tariffavtalen til Akademikerne og Unio, mens LO og YS har en annen avtale. 

Enkelt forklart har LO og YS i år valgt å bruke mesteparten av den økonomiske rammen til sentrale kronetillegg, og kun satt av en mindre andel til lokale forhandlinger. Derfor vet de hva de får i sentralt tillegg allerede nå.

For NITO, Akademikerne og Unios medlemmer fordeles hele den disponible økonomiske rammen i lokale forhandlinger. Der forhandler de både om generelle tillegg, tillegg til grupper og individuelle tillegg - på en måte som treffer utfordringene og behovene i egen virksomhet. 

Lønnstilleggene som gis i sentrale og lokale forhandlinger har samme virkningsdato. Selv om noen får vite hva de får i kronetillegg allerede nå, og du ikke vet hvor mye du får før etter lokale forhandlinger, vil lønnstillegget du får også gjelde fra 1. mai.

Hvordan kommer de fram til 5,3 prosent?

Synes du det er vanskelig å forstå alle tallene og begrepene som brukes i lønnsoppgjøret? Vi skal prøve å forklare hvordan tallene blir til underveis i forhandlingene.

Ikon penger_lite.PNGI de sentrale forhandlingene blir partene enige om hvor mye lønningene i snitt skal øke inneværende år. Dette er det vi kaller den totale økonomiske ramma. Det er denne som er relevant når man sammenligner med hva de har fått i andre områder. Men hele denne ramma kan ikke brukes uten videre. Noe av den er nemlig allerede brukt opp.

Siden lønnsstillegg gitt i fjor gir en virkning på årslønn i år, trekkes dette fra først. Dette er det vi kaller overheng. Samtidig beregnes hvor mye vi antar at kommer til å bli gitt i tillegg utenom selve lønnsoppgjøret, såkalt glidning. Altså trekkes penger som allerede er brukt i fjor og som vil bli brukt ellers i år, fra den økonomiske rammen. 

Regnestykke økonomisk ramme

  • Akademikerne og Unio ble enige med staten om en total økonomisk ramme for årets mellomoppgjør på 5,23 prosent.
  • Overhenget, altså virkningen av lønnstillegg gitt i fjor, ble beregnet til 1,3 prosent.
  • Glidningen, hvor mye partene antar at lønn vil øke utenom oppgjøret, ble beregnet til 0,4 prosent.
  • Når overheng og glidning trekkes fra, står vi igjen med en disponibel ramme på 3,53 prosent.

Denne disponible ramma beregnes i prosent av lønnsmassen til medlemmene for et år. Hele denne fordeles i lokale forhandlinger for NITO og Akademikernes medlemmer.

Siden lønnstilleggene skal gis med virkning fra 1. mai, må vi ta et regnestykke til. Det er resultatet av dette regnestykket som er mest interessant for deg når dere skal forhandle lokalt.

Regnestykke lokal pott

NITO-ikon-Budsjett-og-regnskap-NT-04794.PNGDen disponible rammen er på 3,53 prosent, men tillegget skal gis fra 1. mai. Da må vi regne ut hvor mye dette utgjør per måned, fordelt på antall måneder tillegget gis i år.

Regnestykket blir da 3,53 x 12 måneder / 8 måneder = 5,3

En disponibel ramme på 3,53 prosent gir altså en lokal pott på 5,3 prosent når tilleggene gis fra 1. mai.

Til sammenligning valgte LO og YS å sette av 0,85 prosent til lokale forhandlinger for sine medlemmer.

Flere tariffnytt NITO Stat