Gå til innhold

Steinar Andersen

Advokat

Jobber bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og har i tillegg særskilt kompetanse innenfor pensjon, arbeidsmiljø, diskriminering, konflikthåndtering og omstillingsprosesser.