Gå til innhold

Maya Twedt Berli

Regionsjef

NITO Sør. Maya har personalansvar for kontoransatte og et koordinerende ansvar for aktivitetene i regionen. Maya bidrar til verving av nye medlemmer og etablering av bedriftsgrupper. Maya bistår også i å markedsføre regionens aktiviteter og sette NITO på dagsorden.
Maya inngår i organisasjonsavdelingens lederteam.