Gå til innhold

Erik Devold

Seksjonssjef NITO kompetansesenter

Ansvarlig for driften av NITOs studentorganisasjon i sekretariatet, og for den operative studentvervingen. Fungerer også som rådgiver for studentorganisasjonen og koordinerer jobbsøkerkurs for avgangsstudentene.