Gå til innhold

Anne-Lise Mala Fredriksen

Advokat

Jobber bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og har i tillegg særskilt kompetanse innenfor pensjon, personvern og varsling, arbeidsmiljø, diskriminering, konflikthåndtering, bedriftsdemokrati, EU/-internasjonal rett og omstillingsprosesser