Gå til innhold

Hallfridur Johannsdottir

Rådgiver

Hadda jobber 50% for organisasjonsavdelingen der hun bistår med driftsoppgaver, aktiviteter og prosjekter i avdelingene, med hovedfokus på Agder. Hadda jobber i tillegg 50% stilling for kommunikasjonsavdelingen med oppgaver relatert til web og CRM.