Gå til innhold

Stian Nyhus

Regionsjef

NITO Vest. Stian har personalansvar for kontoransatte og et koordinerende ansvar for aktivitetene i regionen. Stian bidrar til verving av nye medlemmer og etablering av bedriftsgrupper. Han bistår også i å markedsføre regionens aktiviteter og sette NITO på dagsorden. Stian inngår i organisasjonsavdelingens lederteam.