Gå til innhold

Marie Nora Roald

Seniorrådgiver

Har særlig ansvar for internasjonalt arbeid, yrkesetikk og spesialistgodkjenning, samt deler av BFIs kursvirksomhet. Er ansvarlig sekretær for de rådgivende utvalgene for kvalitetsutvikling og akkreditering, preanalyse, pasientnær analysering og selvtesting. Deltar i utredningsarbeid og høringer og andre oppgaver som initieres av BFIs fagstyre.