Gå til innhold

Bioingeniørkongressen arrangeres 22.-24. mai 2019 i Tromsø. Frist for påmelding er utgått.

Bilde fra posterutstilling. Foto: Annette Larsen

Bioingeniør - del din kunnskap!

Det undersøkes, utvikles og forskes på laboratorier i hele landet, men er vi like flinke til å dele resultatene vi oppnår? På Bioingeniørkongressen i Tromsø har du en unik mulighet til å formidle arbeidet ditt. Det vil styrke og bevisstgjøre deg som bioingeniør, utvide nettverket ditt og gi arbeidsstedet ditt synlighet.

etikk for bioingeniør

Yrkesetikk for bioingeniører

Bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer er en styrke for profesjonen. De er til hjelp og støtte for den enkelte i vanskelige situasjoner, og er samfunnets garanti for at bioingeniører utfører faget sitt på en etisk forsvarlig måte.

Studiefondet til BFI

Studiefondet bidrar til faglig utvikling! Søknadsfrist 15. februar, 1. mai og 1. november.

Ingeniører utgjør en sentral rolle i å realisere FNs bærekraftsmål. Det er derfor naturlig at bærekraftsmål nr 3 «God helse» kommer til å være et underliggende tema på Bioingeniørkongressen 2019. Programmet består av seks parallelle sesjoner som dekker de fleste laboratoriefagfeltene, samt etikk og forskning.