Det faglige programmet på Bioingeniørkongressen 2019 tok sikte på å gi et tilbud til bioingeniører innen de fleste fagretninger. 

Programmet inkluderte sesjoner innenfor utdanning, medisinsk biokjemi, mikrobiologi, patologi/cytologi, preanalyse, blodbank, etikk, medisinsk genetikk og forskning.

Abstraktsamling og program

Se video fra Bioingeniørkongressen 2019

Aktuelle saker fra NITO BFI

Aktuelle saker fra Bioingeniøren