Gå til innhold
Blodposer mot vegg

Tre dager med påfyll i blodbanken

Er det bruk for å tappe mer plasma i framtiden? Vil det være behov for bioingeniører i framtidas blodbank når det brukes mindre erytrocytter? Disse og flere andre spørsmål vil bli tatt opp under Bioingeniørkongressen. Hele 19 fagpersoner skal delta i løpet av kongressens tre dager.

Hver dag kan du velge å fordype deg i temaer innen blodbank. Vårt rådgivende utvalg for immunologi og transfusjonsmedisin (RUFIT) har satt sammen et program for å tilby deg et solid påfyll av kunnskap. Det starter onsdag med overlege Kathrine MN Johnsen sin forelesning om blodtrykksmedisin og blodgiving.  Bioingeniør June Gottenberg Moseby fortsetter og snakker om praktisk organisering av blodgiverkorpset. Begge to kommer fra Sykehuset Østfold. 

Blodbank IMG_8007_LR.jpg


Oddrun E. B. Jensen stiller spørsmål om det vil være behov for bioingeniører i framtidas blodbank når det brukes mindre erytrocytter? Deretter kommer to bioingeniører fra UNN Tromsø. Først vil Åsa Hellstrøm snakke om plasmatapping. Er det nødvendig av å tappe mer i framtiden? Så fortsetter Marte Kristine Valle med temaet Antistoffutredning. Dagen avsluttes med et spennende foredrag av overlege Cigdem Akalin Akkøk fra OUS Ullevål om genetisk typing vs. serologisk typing i immunhematologi.

Ulemper og fordeler ved bruk av fullblod

På Bioingeniørkongressens andre dag vil overlege Kathrine Nergaard Aas fra UNN snakke om bruk av ROTEM for å styre transfusjoner. Hennes kollega, anestesisykepleier Birgitte Ryeng, fortsetter med temaet bruk av bloodsaver.  Bioingeniør med spesialistgodkjenning Norunn Ulvahaug fra Sykehuset i Vestfold vil fortelle om bruk av lukket blodsløyfe.  Bedside kontroll er temaet for Charlotte Hokland Arnesen sin forelesning. Hun er bioingeniør ved UNN Tromsø. Brita Hermundstad og Oddrun Jensen, bioingeniører ved Ahus og UNN Tromsø vil sammen snakke om internrevisjoner. Dagens avsluttes med debatt om bruk av fullblod. Overlege Mirjana Arsenovic ved UNN vil snakke om ulempene og overlege Aurora Espinosa fra St. Olavs hospital vil trekke frem fordelene.

HIT happens 

Fredag spør Helena E. Stjern om hva som er godt nok? Hvilke kriterier for valg av blod ved Sigdcelle- og thallasemi. Hun er bioingeniør med spesialistgodkjenning fra Ahus.  Videre vil bioingeniør Liv Jorun Garvik fra Blodbanken på OUS snakke om utprøving av DaraEx-kit. Ettermiddagen er viet ulike vinklinger til trombocytopeni, spesielt føtal/neonatal alloimmune trombocytopeni (FNAIT). Bioingeniør Svetlana Lund ved UNN Tromsø vil snakke om PROFNAIT, et prosjekt som har som mål å produsere et nytt og trygt legemiddel for å forhindre FNAIT. Forsker Maria Therese Ahlen ved UNN vil snakke om cellulære studier innen FNAIT. Overlege Ingvild Hausberg Sørvoll fra UNN sitt foredrag har fått tittelen HIT happens – Hvordan utreder vi heparin-indusert trombocytopeni?

Velkommen til sesjon 6 onsdag, torsdag og fredag.

Medisinsk mikrobiologi

I denne sesjonen får du blant annet høre om arbeidet med bakteriehunder, hurtigtester for influensa, mikrober, infeksjoner, antibiotikabehandling og resistens.

Publisert: Sist oppdatert: