Gå til innhold
DNA som klippes med en saks

Etikk for bioingeniører i genteknologiens tidsalder

Kan vi klippe og lime i genene som vi vil? Hva har skjedd innen bioteknologien de siste tre årene? Hvilke etiske utfordringer møter bioingeniører som skal ta prøve av en pasient som ikke vil? Disse og mange flere spørsmål vil bli belyst under Bioingeniørkongressen sin etiske sesjon.

Bioingeniørkongressens andre dag starter med en spennende plenumsforelesning om genteknologiens tidsalder ved Dag Undlien, professor ved Avdeling for medisinsk genetikk på Oslo Universitetssykehus. Han er en god formidler og har skrevet to bøker om DNA og om våre geniale gener. Den siste ble gitt ut høsten 2018.  

Bioteknologi og etikk

Dag Undlien er også invitert av BFIs yrkesetiske råd (YER) til deres sesjon om etikk. Da vil han snakke om hvilke nye etiske utfordringer vi har fått når teknologi som CRISPR-teknologien har kommet inn i laboratoriene. Kan vi klippe og lime i genene som vi vil?

I de tre årene som har gått siden forrige Bioingeniørkongress i 2016, har det skjedd mye nytt innen genterapi, selvtesting, CRISPR-teknologi og grenser har blitt flyttet når disse anvendes på mennesker. Bioteknologiloven er under revisjon, men arbeidet er ikke i mål.  Yrkesetisk råd har spurt Bioteknologirådets direktør, Ole Johan Borge, om utviklingen på dette området siden sist.

Viktige spørsmål i sårbare situasjoner 

«Etiske utfordringer knyttet til ulikheter ​i syn på organdonasjon i ulike kulturer» var tema for sykepleier Kjersti Lønnings prøveforelesning i forbindelse med hennes doktordisputas. Hun arbeider til daglig ved avdeling for transplantasjonsmedisin på Oslo Universitetssykehus, og hun kommer til Tromsø for å dele sine erfaringer. YER har det siste året arbeidet med spørsmål fra bioingeniører om bruk av tvang ved blodprøvetaking. I tillegg til å skrive artikler i Bioingeniøren om det, har de invitert førsteamanuensis Marius Storvik ved Det juridiske fakultet, UIT til å snakke om tvang og samtykkekompetanse. Temaet blir utdypet i et eksempel fra klinisk etikkomite ved UNN, ved et av medlemmene i komiteen.

Personvern og pasientsikkerhet 

Et annet område som settes på agendaen er hvordan vi forvalter våre biobanker, hvordan pasientenes personvern og datasikkerhet veies opp mot hverandre. Personvernombudet ved UNN vil utdype dette temaet.

Utdanning for en ny tid

Hva trenger vi å kunne som bioingeniører i fremtiden? Hør mer om hvilke nye krav som stilles til kompetanse, samarbeid, metoder og praksis innen bioingeniørfaget.

Publisert: Sist oppdatert: